Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Kaupallinen yhteistyö

Hyvinvoiva suu on perusta sydänterveydelle

Suun tulehdusten yhteys sydän- ja verisuonitauteihin on kiistaton.

Julkaistu 7.1.2019

Suussa on oma erilainen mikrobistonsa suolistoon verrattuna. Suoliston mikrobistoa on tutkittu kiivaasti jo 1990-luvulta, mutta suun mikrobiston tutkimus ei ole ollut yhtä laajaa. Vaikka suun mikrobiston merkitys on avainasemassa koko kehon terveyden kannalta, on vasta viime aikoina tullut markkinoille erityisiä suun mikrobiston korjaamiseen tarkoitettuja tuotteita. Tutustu suun mikrobistoa ohjaaviin tuotteisiin täällä.

Suun mikrobisto on yksinkertaisempi kuin suoliston. Bakteerilajeja on noin 500, kun suolistossa niitä on yli 1200. Suun olosuhteet, happi ja sylki, valikoivat sopivat bakteerilajit ja terveessä suussa valtalajeina ovat Streptococcus salivarius, S. oralis ja S. uberis – maitohappobakteerit. Ne pystyvät asuttamaan eli kiinnittymään pysyvästi limakalvoille ja toimivat ensimmäisenä suojamuurina taudinaiheuttajia vastaan sekä suussa, että nenän ja nielun alueilla.

Aikuisväestöllä noin 70% elimistön tulehduksista on suussa lähinnä gingiviitin (ientulehduksen) muodossa. Mikrobiston ohjaaminen positiiviseen suuntaa on siis ensiarvoisen tärkeää tulehdusten ennaltaehkäisyssä, sillä jatkuvien ientulehdusten seurauksena voi olla koko elimistön matala-asteinen sydänsairauksille altistava tulehdustila. Suun alueen tulehdukset voivat levitä myös muualle kehoon ja esimerkiksi suoliston ongelmia on jo yhdistetty ientulehdusta aiheuttaviin bakteerilajeihin.

Gingiviittiä vielä vakavampi parodontiitti on hampaiden kiinnityskudosta tuhoava sairaus. Ientulehdusbakteerilajien rikastuminen ikenen alle, hampaan pinnalle, saa aikaan reaktion, joka johtaa kiinnityskudoksen tuhoutumiseen ja edelleen jopa hampaan menettämiseen. Riski krooniseen parodontiittiin on yksilökohtaista. Hyvä suuhygienia ja tasapainoinen mikrobisto ehkäisevät kiinnityskudossairauksia, joille altistavia tekijöitä ovat huonon suuhygienian lisäksi tupakointi, perinnölliset tekijät, huonot ruokailutottumukset, tietyt yleissairaudet ja lääkitykset, kuten esimerkkisi huonon hoitotasapainon diabetes. Diabeetikon syljen koostumuksen on todettu suosivan karieksen ja ientulehduksien riskiä nostavia ei-toivottuja bakteereita. Diabeetikon suun terveyden ylläpitämisessä auttaa myös mikrobiston ohjaaminen suun maitohappobakteereilla.

Diabeetikon suun mikrobisto on häiriintynyt. S. salivarius -maitohappobakteerien käyttö paransi 1-tyypin diabetesta sairastavan miehen suun mikrobistoa merkittävästi. S. mutans ja ientulehdusbakteerien osuus väheni ja maitohappobakteerien osuus lisääntyi 4 viikon päivittäisen käytön aikana. GutGuide data.

Mikrobisto kehittyy heti syntymän jälkeen

Lapselle suun mikrobistonsa kehittyy muutaman tunnin kuluessa syntymästä ja pioneereina ovat S. salivarius -bakteerit. Lapsen ensimmäiset maitohampaat puhkeavat 4-11 kuukauden iässä, jolloin S. mutans- bakteerien toiminta alkaa. S. mutans -bakteerit siirtyvät pääosin äidin syljestä lapselle, mutta koko perheen suun terveys vaikuttaa vauvan mikrobiston rakentumisessa. S. mutans aiheuttaa plakinmuodostuksen sekä reikiintymistä ja on lasten ja nuorten yleisin ei-toivottu bakteeri. Hyvä mikrobisto pystyy ehkäisemään ei-toivottujen bakteerien toimintaa.

Vastavalmistuneen suomalaisen (julkaisematon) tutkimuksen mukaan 8-9 -vuotiailla lapsilla on jo ientulehdusta aiheuttavia bakteereita suussaan. Niiden ehkäisyyn voidaan vaikuttaa S. salivarius M18-bakteeereilla. S. salivarius-bakteerit kuuluvat suun luonnolliseen mikrobistoon ja ne kykenevät asuttamaan suun limakalvot jo noin 2 viikossa niitä sisältävän valmisteen käytön aloituksesta.

Maitohappobakteereja sisältävät purutabletit vähensivät lasten kariesriskiä. S. salivarius M18 -purutabletit vähensivät 5-10 vuotiaitten lasten kariesriskiä merkittävästi ja S. mutans bakteerien määrää suussa. S. salivarius asutti 90% lasten suista 3 kk:n purutablettien käytön aikana. Burton JP. ym 2013. J Med Microbiol 62:875

 

Suun hyvät bakteerit suojaavat vauvasta vaariin

Suussa (kuten suolistossakin) tulisi olla tasapainoinen mikrobisto läpi koko elämän. S. salivarius-maitohappobakteereilla on tehty useita kliinisiä tutkimuksia sekä lapsilla, että aikuisilla ja niiden vaikutus ei-toivottuihin bakteereihin suussa on osoitettu. Myös suoliston Lactobacillus GG -maitohappobakteerin on osoitettu vähentävän S. mutans bakteerien määrää suussa. Suoliston laktobasillit eivät kuitenkaan pysy suussa kuin hetkellisesti (alle vuorokauden), koska olosuhteet ovat niille suotuisat vasta suolistossa.

Suu, nenä, nielu ja korvat ovat yhtenäistä mikrobiologista aluetta, jossa toimivat samat suojaavat mikrobilajit. Sekä lasten että aikuisten nielutulehduksia voidaan uusien tutkimusten mukaan ehkäistä S. salivarius -maitohappobakteereilla. Oleellista on, että S. salivarius –bakteerit pystyvät asuttamaan suun, nenän ja nielun limakalvot.

Antibiootit tappavat hyvätkin bakteerit

Mikrobiston tasapaino voi järkkyä monesta syystä. Antibioottikuurit, lääkehoidot, runsas suuvesien käyttö, huono suuhygienia, ravitsemuksen muutokset tai raskaus vaikuttavat sekä suun, että suoliston mikrobiston tasapainoon. Mikrobisto voi olla hyvin epänormaali kuukausia antibioottikuurin jälkeen ja ei-toivotut bakteerilajit voivat silloin ottaa vallan. Hyvän mikrobiston palauttamiseen tarvitaan suuhun (S. salivarius) ja suolistoon (laktobasillit ja bifidobakteerit) mikrobilajinsa. Noin 2 kuukauden maitohappobakteerien säännöllinen käyttö antibioottikuurin aikana ja sen jälkeen palauttaa yleensä bakteerien välisen tasapainotilan.

Muita suun ongelmia

Hiivoja voi ilmestyä suuhun esimerkiksi lääke- (astmaatikot) ja syöpähoitojen yhteydessä sekä kuivan suun oireena. Laaja kliininen tutkimus vanhuksilla on osoittanut maitohappobakteerien tehon hiivoihin ja samalla myös syljen muodostuminen parani.

Ientulehduksia aiheuttavat bakteerit tuottavat myös usein rikkiyhdisteitä, jolloin hengitys haisee pahalle. Suun hyvä mikrobisto ehkäisee ‘’haisevien’’ bakteerien toimintaa. Suuvesien jatkuva käyttö on todettu riskiksi ja muuttavan mikrobistoa epätasapainoiseen suuntaan.

Maitohappo- ja propioni-happobakteerien yhdistelmän on todettu estävän hiivaa suussa. 16 viikon intervention jälkeen probioottiryhmässä hiivan (Candida albicans) määrä koehenkilöillä (n=92) oli vähentynyt 32% ja kontrolliryhmässä (n=100) lisääntynyt 21%. Hatakka, K ym. 2007. J Dent Res 86:125 Ishijima, A.S ym. 2012. Appl. Environ. Microbiol. April 2012 ; 78:7 2190-2199

Terveessä suussa on suojaava oma mikrobistonsa.

Hyödylliset suussa viihtyvät bakteerit ehkäisevät ei-toivottujen bakteerien toimintaa ja asettumista suun limakalvoille ja samalla suojaavat yhdessä hyvän hammashygienian kanssa koko elimistöä sekä myös sydän- ja verisuonitautien riskiltä.

Lisätietoa: GutGuide

 

Lähteet:

Scariya L.ym 2015. Int J Pharm Sci 6:242

Di Pierro ym 2014. Drug Health Patient Saf.6:15

DiPierro ym 2013. Expert Opin Biol Ther 13:339

DiPierro ym 2015. Int J of Gen Med 8:303

Toiviainen A.2015. Turun Yo julkaisut D:2015

Hatakka,K ym.2007. J Dent Res 86:125

Eveliina Munukka 2016. Turun Yliopisto, julkaisematon

Asiantuntijana Annika Mäyrä, MML,mikrobiologi

Lue seuraavaksi