Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Kaupallinen yhteistyö

Rytmihäiriöiden diagnostiikkaa etänä kaikille

Tämän artikkelin on tuottanut Remote Analysis Oy.

Riitta Rautakoura
Julkaistu 13.11.2014
Asiantuntijana professori, osastonylilääkäri Lauri Toivonen, HYKS Kardiologian klinikka. Kuva Juha Tuomi/Rodeo.fi

Rytmihäiriöt aiheuttavat sydämen rytmin vaihtelua tai epätasaista lyöntitahtia. Häiriöt voivat haitata vakavasti sydämen toimintaa, joten ne pitäisi tutkia huolella. Rytmihäiriöitä on useaa eri tyyppiä. Tutkimisen tavoite on ensisijaisesti selvittää, millaisesta häiriöstä on kyse, onko taustalla jokin muu sairaus ja millainen hoito on tarpeen.

”Rytmihäiriön oireet saattavat kertoa lääkärille jo paljon potilaan tilasta. EKG-mittaus eli sydänfilmi on kuitenkin ainoa tapa selvittää mistä on kyse. Koko vuorokauden mittai­nen filmi kertoo jo hyvin, millainen potilaan rytmihäiriö on”, professori Lauri Toivonen toteaa.

Rytmihäiriöitä on monenlaisia

Rytmihäiriö voi olla terveen sydämen väliaikainen häiriö – lisä­lyönti, joka tuntuu muljahduksena rinnassa. Häiriön aiheut­taja saattaa olla esimerkiksi stressi. Näitä lisälyöntejä ei tarvitse lääkitä.

Eteisvärinä on tavallisin pitkäkestoinen rytmihäiriö. Siinä syke on sekä epätasainen että epäsäännöllinen, koska eteiset supistelevat kaaosmaisesti. Silloin hengästyy helposti, olo tuntuu voimattomalta ja vetämättömältä. Rinnassa voi olla painontunnetta. Eteisiin kertyvät verihyytymät, jotka voivat johtaa aivohalvaukseen, ovat tämän häiriön suuri riski. Siksi oireisiin pitäisi reagoida ajoissa. Hoidoksi voidaan tarvita lääkkeitä, sydämentahdistinta tai parantavaa katetrihoitoa.

Kun sydän lyö hyvin tiheään tahtiin, on kyseessä takykardia. Sitä esiintyy usein nuorilla, yleensä muuten terveillä ihmisillä. Eteisen ja kammion välillä voi olla ylimääräinen johtorata, jonka vuoksi sydän saa kovia tykytyksiä. Näitä kohtauksia joudutaan joskus hoitamaan sairaalassa, jossa poistetaan ylimääräinen johtorata. Perusterve potilas ei kuitenkaan ole hengenvaarassa.

Hitaat rytmihäiriöt tarkoittavat sitä, että sydän joutuu toimimaan liian nopeasti tai hitaasti. Sen seurauksena voi ­ilmetä voimattomuuden tunnetta ja pyörtymistaipumusta. Iäkkäällä ihmisellä taustalla on yleensä jokin sairaus, joka ajan mittaan vioittaa sydämen johtorataa.

Sydänpysähdyksistä johtuviin äkkikuolemiin liittyy usein vaikea kammiovärinä (jota ei pidä sekoittaa eteisvärinään). Taustalla voi olla sepelvaltimotauti ja sydäninfarkti. Oireena on äkillinen tajuttomuus. Heti aloitettu elvytys saattaa pelastaa potilaan.

Lisäksi on olemassa sydämen johtoradan katkos. Tällainen vasemman tai oikean puoleinen haarakatkos näkyy EKG:ssa. Se voi olla merkki sydänlihaksen sairaudesta ja harvoin myös sepelvaltimotaudista.

Holter-tutkimus täsmentää diagnostiikan

Kun potilaalla epäillään rytmihäiriöitä, on syytä lähteä tutkimaan tarkemmin, millaisesta häiriöstä on kyse. Lääkäri tutkii syketaajuutta, rytmin epäsäännöllisyyksiä ja merkkejä rytmihäiriön aiheuttamista seurauksista. Sydänsairauteen viittaavat havainnot tarvitsevat erityisesti kunnon selvityksen.

Tavallinen levossa otettava EKG-sydänfilmi löytää professori Toivosen mukaan sillä hetkellä vallitsevat rytmihäiriöt ja sydänsairauden viitteet. Lisänä voidaan tehdä rasituskoe, tapahtuma-EKG tai elektrofysiologinen tutkimus sydänlaboratoriossa.

Keskeinen merkitys on EKG:n pitkäaikaisrekisteröinnillä eli Holter-tutkimuksella. Sen avulla pystytään seuraamaan potilaan sydämen toimintaa hänen tavallisessa arjessaan, ei vain potilaan maatessa sairaalan sängyssä. Tällöin saadaan esiin myös rasitukseen liittyvät sydäntapahtumat.

Pieni laite ripustetaan vyötärölle ja siitä lähtevät johdot kiinnitetään iholle muutamaan kohtaan rekisteröimään sydämen toimintaa. Laitetta pidetään vuorokausi, mutta sama tutkimus voidaan toistaa useamman kerran peräkkäin, jos kaivataan lisätietoa.

”Kun sydänfilmiä kerätään kokonainen vuorokausi, saadaan paljon tärkeää tietoa. Unessa ja liikkeellä sydän toimii eri tavalla. Erityisen tärkeä tieto on, mitä rytmissä tapahtuu oireiden aikaan”, Toivonen summaa.

Tutkimus vanha tuttu, etäanalysointi uutta

Itse Holter-tutkimus on ollut jo 30–40 vuotta käytössä ja se onkin todistetusti toimivaa. Kaikissa terveyskeskuksissa ja pienissä sairaaloissa ympäri Suomea ei löydy erikoislääkäreitä ja kalliita laitteita tutkimaan ja hoitamaan sydänpotilaita.

Uutta on, että Remote Analysis Oy on mahdollistanut teknisesti palvelun etäkäytön jo yli 200 perusterveydenhuollon yksikköön ympäri Suomea. Holter-tutkimuksen etäanalysointi mahdollistaa tarkan tutkimustiedon myös niille potilaille, joiden terveyskeskuksessa ei sydäntutkimuksia muuten tehtäisi.

Lausunnon Holter-tutkimuksesta voi antaa kardiologi toisella puolella Suomea. Tällainen etäpalvelu on mahdollista vain huolella rakennetun ja tietoturvallisen järjestelmän avulla. Etäanalyysejä lausuvat kardiologian erikoislääkärit ovat Suomen huippuasiantuntijoita, professoreita ja dosentteja.

Yleislääkäri voi käynnistää Holter-tutkimuksen. Erikoislääkäri antaa sitten lausunnon tuloksesta ja tekee ehdotuksia ja suosituksia jatkohoidosta. Lausunto menee yleislääkärille, joka on edelleen hoitovastuussa potilaasta. Näin jokaisella potilaalla on Toivosen mukaan mahdollisuus saada nopeasti asiantuntevaa hoitoa. Elämänlaatua voidaan parantaa, halvauksia estää ja henkiä pelastaa.

Vanhusten sydänhoito tehostuu ja poliklinikoiden kuormitus vähenee

”Myös vanhusten hoitoyksiköt ovat hyötyneet etäanalyyseistä, joita tehdään 24 tunnin Holter-tuloksesta. Palvelu ei edellytä kalliita investointeja, sillä vain toimitetusta lausunnosta maksetaan. Moni vanhus saattaisi jäädä vaille sydämentahdistinta ilman tällaista mahdollisuutta”, Toivonen kertoo.

Toivonen muistuttaa myös, että rytmihäiriön takana voi piillä vakava sairaus, joten hyvä tutkinta on tärkeää tehdä nopeasti.

”Telelääketiede helpottaa sairaaloiden poliklinikoiden työtä vähentämällä kuormitusta. Potilaat tutkitaan perusterveydenhuollossa ja vain osa lähetetään tarpeen ilmettyä erikoissairaanhoitoon. Samalla säästyy matkakustannuksia. Kaikissa terveydenhuollon yksiköissä on mahdollisuus telelääketieteen hyödyntämiseen, kunhan palvelun käyttöönotto järjestetään”, professori Toivonen muistuttaa.

24 tunnin sydänfilmin avulla saadaan paljon arvokasta tietoa, jonka avulla voidaan lisätä myös potilaan tietämystä omasta terveydestään. Toivonen pitää rytmihäiriön merkityksen selvittämistä potilaalle erittäin arvokkaana.

Remote Analysis Oy tarjoaa tällä hetkellä etäanalyysipalvelua terveydenhuollolle myös verenpaineen vuorokausimittaukseen ja uniapnean tutkimiseen.

Lisätietoja:

www.remoteanalysis.net

Lähteet:

www.sydanliitto.fi/rytmihairiot

www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00083

www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/kardiologia/

yleisimpia-toimenpiteita/Sivut/Holter-tutkimus.aspx

Lue seuraavaksi