Eteisvärinäpotilaan seuranta

Olen 78 v nainen. Joulukuussa 2016 minulle tehtiin nousevan aortan dilataation johdosta protetisaatio. Normaalit sepelvaltimot. Lisäksi minulla on paroksysmaalinen eteisvärinä. Rytmihäiriö on yöpainotteinen. Holterissa 10/2014 seitsemän flimmerijaksoa, maksimitaajuus 168/min. Rytmihäiriötä hoidettu v.2008 alkaen. Lääkkeet Emconcor 5 mg  tabl. 5 mgx 2 ja xarelto 20 mg tabl. 20 mgx 1. Verenpaine 126/66 ja syke 54. Olin kontrollissa kolmen kuukauden jälkeen leikkauksesta. Lausunto: tilanne ja parantuminen hyvä, jatkoseuranta terveyskeskuspuolella. Minua askarruttaa, minkälaista jatkoseurantaa minulla pitäisi olla?

27.4.2018
Jatkoseuranta

Nousevan aortan leikkauksen jälkeen aorttaa ei kuvanneta rutiininomaisesti. Säännöllisiä röntgenkuvauksia ei siis tarvita. Sen sijaan eteisvärinän ja erityisesti siihen liittyvän lääkehoidon vuoksi seurantakäynnillä terveyskeskuksessa tulisi käydä vuosittain. Käynnin yhteydessä tarkastetaan lääkityksen sopivuus ja riittävyys, sekä varmistetaan ettei lääkitys ole aiheuttanut haittoja. Antikoagulaatiohoidon (Xarelto-lääke) vuoksi tulee tarkastaa vähintäänkin verenkuva (B-pvk) sekä munuaisten toiminta (P-kreatiniini). Kun ikää kertyy, antikoagulaatiohoitoon liittyvää seurantaa voidaan joutua toteuttamaan tiheämminkin, esim. 6 kuukauden välein. Beetasalpaajahoidon (Emconcor) vuoksi EKG kuuluu myös vuosittaiseen seurantaan.   

4.5.2018

Anna-Mari Hekkala
Anna-Mari Hekkala
Ylilääkäri