Sydänliiton hyvinvoinnin ja sydänterveyden verkkopalvelu

Taiteesta iloa ja merkityksellisiä kokemuksia

Taide liittyy ihmisen elämässä arvoihin ja merkityksiin. Taide elää kulttuurissa, ajassa ja paikassa, ihmisten kokemusmaailmassa.

Anneli Luoma-Kuikka
Julkaistu 21.6.2017

Taidetta ovat ihmisten luomat teokset, jotka tuottavat esteettisiä elämyksiä. Se on ilmaisun, kannanoton ja mielihyvän tuottamisen väline. Taide voi saada ihmisen hetkeksi unohtamaan arjen ja kokemaan, että elämässä on jotakin suurempaa.

Taide ei aina avaudu, jos sen ääressä ei pysähdy ja anna mahdollisuuksia sen kokemiseen. Parhaimmillaan taide avaa katsojalle ikään kuin uuden ikkunan ja auttaa näin näkemään asioita erilaisesta näkökulmasta.

Taidekokemuksissa voidaan olla joskus hyvinkin syvien elämän kysymysten äärellä. Vastausta näihin tuskin löytyy, mutta tämä matkanteko vaikka taiteiden maailman kautta kohti päämäärää on tärkeä.

Taide herättää aina vastakaikua tekijässä, mutta myös katsojissa, kuulijoissa ja kokijoissa. Se voi ihastuttaa, vihastuttaa, hämmentää tai rauhoittaa. Näin se voi tarjota mahdollisuuden omien tunteiden ja kokemusten kanssa työskentelyyn.

Taiteiden maailma on mielenkiintoinen, uutta näkökulmaa tarjoava ja jopa jännittävä.

Lue seuraavaksi