Hyppää sisältöön

Kolesterolin suositus- ja tavoitearvot

Artikkeli esittelee hyvää valtimoterveyttä ennakoivat plasman kolesteroli- ja triglyseridiarvot.

Mikko Syvänne
Julkaistu 15.8.2015
Päivitetty 23.10.2020

Terveillä ihmisillä hyvää valtimoterveyttä ennakoivat seuraavat plasman kolesteroli- ja triglyseridiarvot:

Tutkimus Lyhenne* Suositusarvo (mmol/l)
Kokonaiskolesteroli fP-Kol alle 5,0
LDL-kolesteroli (”huono”) fP-Kol-LDL alle 3,0
HDL-kolesteroli (”hyvä”) fP-Kol-HDL naisilla yli 1,2
miehillä yli 1,0
Triglyseridit fP-Trigly alle 1,7

*Etuliite f tarkoittaa 12 tunnin paaston jälkeen otettua näytettä ja P (veri)plasmaa

Jyrkkää rajaa ”hyvän” ja ”huonon” välillä ei ole. Suositusarvot ovat kompromisseja ihannetilan ja vallitsevan tilanteen välillä. Esimerkiksi ihanteellinen LDL-kolesterolin arvo on noin 1 mmol/l eli kolmannes suositusarvosta, mikä vastasyntyneillä onkin tavanomainen arvo.

Taulukon suositusarvot ovat sellaisia, joihin yhteiskunnassamme vallitsevissa oloissa on mahdollista päästä, ja joiden vallitessa on hyvät mahdollisuudet välttää valtimosairaudet – edellyttäen, että myös muut tekijät (verenpaine, verensokeri, tupakoimattomuus, normaalipainoisuus, liikunta, riittävä lepo ja uni) ovat kunnossa. Ne eivät ole lääkehoidon aloitusrajoja.

Ihannearvoista poikkeavat arvot merkitsevät yksilötasolla

  • ruokavalion ja muiden elintapojen arviointia
  • valtimotautien kokonaisriskin arviointia

Jos kokonaisriski on suuri joko todetun sairauden tai terveen henkilön riskinarvion perusteella, siirrytään hoitotavoitteisiin. Elintapakeinoin on syytä vaikuttaa kaikkiin rasva-arvoihin (esimerkiksi HDL-kolesterolia saattavat nostaa tupakoinnin lopettaminen ja liikunnan lisääminen, triglyseridejä alentaa laihdutus ja alkoholinkäytön vähentäminen).

Ainoa varsinainen hoitotavoite, etenkin lääkehoitoa käytettäessä, on LDL-kolesteroli. Tavoitearvo määräytyy riskinarvion perusteella:

Riskiluokka LDL-kolesterolitavoite (mmol/l)
Pieni tai kohtalainen alle 3,0
Suuri alle 2,5*
Erittäin suuri (erityisesti todettu valtimosairaus) alle 1,8*

*Ellei saavutettavissa, vähintään 50 %:n alenema lähtötasosta

Pienen tai kohtalaisen riskin henkilöillä käytetään ensisijaisesti elintapakeinoja. Lääkehoitoa ei aloiteta automaattisesti, vaikka tavoitteeseen ei päästäisikään, vaan tarve harkitaan yksilökohtaisesti. Suuren tai erittäin suuren riskin henkilöillä lääkehoito, ensisijaisesti statiini, on yleensä tarpeen.

Tilaa Kolesteroli kohdalleen -opas Sydänkaupasta

Lue seuraavaksi