Hyppää sisältöön

Toimintatonni-avustus:

Eteenpäin delegoitava jäsenjärjestö-avustus ”toimintatonni” Lapin Sydäpiiri ry:n jäsenyhdistyksille vuonna 2022.

Sydänpiirin jäsenjärjestöille suoraan kohdistettava ja edelleen siirrettävä avustus ( Stea 2022-2032) on haettu jäsenyhdistyksille toiminnan tueksi.  Toimintatonnia käytetään toiminnan uudelleenkäynnistämiseen pandemian jälkeen, yhdistystoiminnan vireyttämiseen, jäsenistön liikkeelle saamiseen koronavuoden jälkeen sekä erilaisiin perustoimintoihin, liikuntaryhmiin, kerhoihin.

  1. Hakuaika keväällä ja syksyllä 2022: Anomukset tulee lähettää piiriin 31.3 mennessä tai 31.10 mennessä.
  2.  Päätöksen saatuaan yhdistys toimittaa piirin täytetyn sopimuskaavakkeen allekirjoitettuna 3 kappaleena postitse
  3. Yhdistys toteuttaa avustuksella kustannettua toimintaa ja kerää palautetta toiminnan vaikuttavuudesta osallistujilta piiristä saadulla palautelomakkeella, joko sähköisesti tai paperikyselyillä sekä tekee tilastoinnin ja itsearvioinnin avustuksen avulla toteutetusta tapahtumasta. Paperiset palautelomakkeet lähetetään piiriin kerran tai kaksi kertaa vuodessa kootusti.                  Vastaa Sydänyhdistystoiminnan vaikuttavuuskyselyyn tästä                                                                                                        Tilastointi ja itsearviointilomake toiminnan järjestäjälle
  4. 2.6 mennessä tulee olla kevään tilityslomake kuittikopioineen piirissä, maksatukset kevään kuluista tehdään viikolla 23 lomakkeiden ja kuittien perusteella
  5. 15.12 mennessä tulee olla syksyn tilityslomake kuittikopioineen piirissä, maksatukset syksyn/ koko vuoden kuluista tehdään viikolla 51 lomakkeiden ja kuittien perusteella.
  6. Piiri ja yhdistykset arvioivat  toimintatonnilla avustettua toimintaa sekä pohtivat kehittämistarpeita seuraavalle vuodelle yhteiskokouksessaan keväällä 2023

Vuoden 2022 tilinpäätös ja toimintakertomus toimitettava piiriin 31.3.2023 mennessä

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot