Naisen sydän

Naiset ovat tottuneet huolehtimaan muista ja aliarvioivat usein myös omaa sairastumisen vaaraansa. Valtimotaudit, yleisimpinä sepelvaltimotauti, aivoverenkierron häiriöt ja katkokävely, ovat Suomessa myös naisten tavallisin kuolinsyy.

Tasa-arvo on suomalaiselle naiselle itseisarvo ja niin sen kuuluukin olla. Meillä on pitkät perinteet naisten työelämästä. Yhä yritämme kuitenkin sovittaa yhteen sekä uranaisen että kotiäidin kokopäivätyöt.

Riittämättömyyden tunnetta helpottaa, jos pysähdymme miettimään vaikka viimeisen viikon työpäiviä. Onko jäänyt aikaa omalle päivittäiselle liikunnalle? Söinkö joka päivä kunnon lounaan ja syödäänkö meillä yhteinen iltapala? Jääkö yöunille riittävästi aikaa? Entä viikonloppu? Kuluiko se kotitöiden suorittamiseen, riittämättömyyden tunteeseen, vai oliko se aidosti lepoa ja vaihtelua arjen rutiineihin? Miten minä jaksan?

Kannattaa muistaa lentokoneen pelastusohje: laita ensin happinaamari itsellesi ja vasta sitten lapselle.

Pidä huolta itsestäsi

Keski-ikäinen nainen elää monella tavoin ristiriitaisessa tilanteessa: ikääntymisen tuomat fyysiset muutokset, parisuhde, suhde omiin vanhempiin, työ, jaksaminen, kuolema, lasten pärjääminen, omat tai läheisten ongelmat, unelmien toteutuminen tai karkaaminen. Monet suuret kysymykset näyttäytyvät eri valossa kuin aikaisemmin.

Naiset ovat sisäistäneet hyvin toisista huolehtimisen merkityksen. Nykyisin puhutaan paljon sosiaalisesta pääomasta, luottamuksesta ja huolenpidosta, joka pitää yhteiskuntaa koossa. Naisten työllä niin kotona kuin sen ulkopuolellakin on ollut valtava merkitys Suomen sosiaalisen pääoman kasvattamisessa. Huolenpito itsestä on yhtä tärkeää kuin huolenpito muista.

Muutos alkaa sinusta

Henkilökohtainen sydänohjelma on tervettä itsensä vaalimista. Siihen sisältyy niin ruumiin kuin hengenkin hyvinvointi. Se ei tarkoita pakonomaista suorittamista, vaan halua ymmärtää itseään paremmin ja pyrkimystä elää hyviä, toimintakykyisiä vuosia hieman kauemmin.

Muutos avaa aina uusia näköaloja. Jos ryhdyt siihen tosissasi, voit oppia paljon itsestäsi. Se voi myös auttaa löytämään paremman tasapainon sisäisten toiveiden, ulkoisten odotusten ja oman jaksamisen välillä.