Flytta dig till innehållet

1 posts found.

Date selected: December 2013

Clear search

Finländska superbär

De inhemska naturbären innehåller mycket vitaminer som är viktiga för kroppen, så som C- och E-vitaminer samt A-vitaminets förstadium karotenoider. I kroppen fungerar C- och E-vitaminerna som antioxidanter, de förhindrar alltså, som namnet säger, skadliga försurningsreaktioner. A-vitaminets viktigaste kända uppgifter har anknytning till synen. A-vitaminbrist, som är sällsynt i västländerna, förorsakar först nattblindhet och leder, […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat