Flytta dig till innehållet

3 posts found.

Date selected: September 2014

Clear search

Medborgare i två länder

År 1993 träffade Irina Anatoljevna Pomazanova i St Petersburg Jaakko Toivonen från Kouvola, och kärlek uppstod. Bröllop hölls tre år senare. Anastasia föddes år 2000, Oliver 2005. Irinas far var byggnadsingenjör och familjen bodde på olika håll i Ryssland. Under den sista kommenderingen i Kazakstan väcktes Irinas intresse för målning. Det hade hon stor nytta […]

Read Article

Snabb puls kan öka risken för insjuknande

Forskningsresultaten baserar sig på en tjugoårig uppföljning av över 4 000 amerikaner med en medelålder på 55 år. Av dessa insjuknade drygt 700 under uppföljningstiden i en hjärt- och kärlsjukdom och nästan 1 200 avled.  Forskarna lade märke till, att de patienter vars vilopuls i början av uppföljningen var snabb, insjuknade i hjärt- och kärlsjukdomar, […]

Read Article

Bristande jämlikhet syns också i hjärtinfarkterna

De regionala skillnaderna betonas också i vården av hjärtinfarkt och syns i infarktdödligheten. I en del av hjärtinfarktfallen är den bästa behandlingen snabb ballongutvidgning eller trombolys och därefter ballongutvidgning. I dessa fall bör ballongutvidgningen utföras inom två timmar efter det att infarkten börjat. Ifall en snabb ballongutvidgning inte kan utföras, utvidgas infarkten och rytmstörningar samt […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat