Flytta dig till innehållet

7 posts found.

Date selected: November 2014

Clear search

Runt samma bord

Till exempel är grupper och verksamhet för stöd av likställda som fungerar som rollmodeler bekanta för finländarna, men ännu nya verksamhetsmodeller i Ryssland. Man följer med Karelska republikens hälsoprojekt i hela landet och de tas också i användning i olika delar av Ryssland. Enligt Finriski-undersökningen har både de socioekonomiska och regionala hälsoskillnaderna i Finland vuxit […]

Read Article

Eteriska oljor hälsosamma endast i måttlig mängd

I undersökningen deltog hundra friska spa-arbetare från flera spa-centra i Taipen. I undersökningsrummet mättes puls och blodtryck på alla. I samma rum utsattes arbetstagarna i ett par timmars tid för ånga innehållande eteriska oljor. Forskarna observerade, att 15–60 minuter från det att testet inletts sjönk undersökningspersonernas blodtryck klart. Efter en timme steg trycket dock lika […]

Read Article

Flera levnadsår med hjälp av D-vitamin

Forskare analyserade tidigare gjorda undersökningar, i vilka ingick hälsouppgifter för 26 000 människor i åldern 50–79 år. Stora variationer i D-vitaminnivån förekom, bland annat beträffande årstid och boningsort. De som led av D-vitaminbrist hade dock oberoende av dessa t.o.m. en och en halv gånger större risk att avlida jämfört med dem, som hade högre D-vitaminnivå. […]

Read Article

Överlopps kilon ökar risken för bestående förmaksflimmer

I undersökningen uppföljdes nära 35 000 kvinnor under drygt 16 år. Under denna tid insjuknade 690 kvinnor i tidvis förekommande och 350 i bestående förmaksflimmer. Ålder och övervikt liksom dålig glukosbalans tycktes förebåda utvecklandet av bestående förmaksflimmer.  Undersökningen publicerades i tidskriften Journal of the American Heart Association.

Read Article

Inflammationshämmande smärtmedicin och antikoagulerande medicin är en dålig kombination

Enligt en färsk undersökning ökar NSAID – inflammationshämmande smärtmediciner blödningsrisken hos dem i samma utsträckning som acetylsalicylsyra eller aspirin. I undersökningen deltog knappt 8 250 patienter med förmaksflimmer. Patienterna behandlades med en kombination av rivaroxaban eller K-vitaminblockare och enoxaparin. I båda grupperna ökade NSAID – inflammationshämmande smärtmediciner betydande och också allvarliga blödningar. Skillnaden till dem […]

Read Article

Hjärtsjukdomen fick operasångaren Jaakko Ryhänen att stanna upp

Ryhänen beslöt att låta undersöka sitt hjärta, då han för en gångs skull hade tre tomma veckor i sin kalender. – På sjukhuset fick jag den gången bara en nitro under tungan och skickades hem. Då senare Ryhänens vän, en pensionerad läkare, på en konsert sommaren 2012 hörde Ryhänen sjunga, kunde han konstatera hur illa […]

Read Article

Depression får en ung kvinnas hjärta att brista

I en amerikansk undersökning deltog drygt 3 200 patienter, som på grund av hjärt- och kärlsjukdomsmisstanke genomgick kontrastmedelsfotografering av blodkärlen. De uppföljdes i knappt tre års tid. Depressionsymptomen utreddes med hjälp av utfrågning. Forskarna observerade, att depressionsymptom förebådade insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom bland kvinnor under 55 år, men inte bland män i samma ålder […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat