Flytta dig till innehållet

5 posts found.

Date selected: February 2015

Clear search

I behandlingsurvalet för kranskärlssjukdomen fyller både bypassoperation och ballongutvidgning sin plats

– Man kan inte säga vilken som är bättre, äpplet eller apelsinen, det lönar sig att bjuda på båda, sammanfattar specialläkaren i hjärt- och thoraxkirurgi, Jarmo Gunn, som i sin doktorsavhandling undersökt bypassoperationer och ballongutvidgningar som behandlingsformer vid kranskärlssjukdom. I och med att teknikerna för ballongutvidgning utvecklades hann man redan anta, att bypassoperationerna som betydligt […]

Read Article

Symptomfria hjärnblödningar av förmaksflimmer

Forskare från USA har uppskattat, att 22–40 procent av förmaksflimmerpatienterna uppvisar tecken på sådana här symptomfria hjärnblödningar. Blödningar förekommer både hos dem, vars förmaksflimmer är av anfallstyp och hos dem, som har fortgående flimmer. Forskarna baserar sina uppgifter på tidigare utförda undersökningar. Dator- och magnetundersökningar avslöjade ett klart samband emellan förmaksflimmer och symptomfri hjärnblödning hos […]

Read Article

På tröskeln till det nya

Vi var en imponerande grupp, som nyligen tog i land efter kryssningen Underhållning och hälsa och förevisningsturnén för filmen Vårt hjärtas historia, som firar Hjärtförbundets 60-åriga historia, ska inledas. Filmen, som producerats av Frank Media, förevisas under våren på flera orter runtom i Finland. Dessutom har vi planerat in ett antal förevisningar i Hjärtförbundets verksamhetshus […]

Read Article

Gång uppskjuter hjärtsvikt

Tidigare har man vetat, att motion minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och störningar i hjärncirkulationen. I undersökningen deltog nästan 28 000 kvinnor, som hade deltagit i mammografiscreeningar. De uppföljdes i medeltal under 13 års tid. Kvinnornas insjuknande utreddes ur patient- och dödsfallstatistiken. Under uppföljningstiden blev 2 400 kvinnor intagna på sjukhus eller avled på grund av […]

Read Article

Det är inte hur man har det utan hur man tar det

Vi kom från Kronoby i norr till Kristinestad i söder till Härmä Rehabcenter son hälsade oss med strålande höstsol. Dagen inleddes med välkomstord av distriktets ordförande Bo Forsman.  Anna Forsman, doktor i folkhälsovetenskap, höll ett uppskattat anförande med rubriken ”Ta hand om dig – välbefinnande, sociala relationer och livsglädje som hälsoresurser”. Hon framhöll att vår […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat