Flytta dig till innehållet

7 posts found.

Date selected: April 2015

Clear search

Styrka till en lösning ur SOTE-strulet

Det är på många sätt synd att det gått så här, men framförallt därför, att det är en fråga om jämlikhet mellan medborgarna beträffande hälsovård och socialservice. Det är också fråga om skatteeuron för flera miljarder, som bättre använda än i dag skulle ses i form av ordentlig service. I OECD:s jämförelse befinner sig Finland […]

Read Article

Servicepunkten på VCS

Så vill du/ni prata med någon om hur det är att leva med hjärtsjukdom, vilken rehabilitering som finns att tillgå och veta vilka hjärtföreningar som fungerar i nejden då kan också ni besöka oss där. Vi kan också vid behov besöka hjärtavdelningen och det finns alltid möjlighet att diskutera hjärtfrågor i enrum. Inom distriktet finns […]

Read Article

Parkinsonmediciner trygga för hjärtat?

Parkinsons sjukdom har av tradition behandlats med ett mjöldrygederivat, levodopa. En nackdel med detta har ansetts vara en fibrotisering av hjärtklaffar och annan vävnad. Pramipexol igen har misstänkts öka risken för hjärtsvikt. I den turkiska undersökningen deltog 55 patienter med Parkinsons sjukdom. De fick antingen levodopa eller levodopa och pramipexol eller levodopa och ropinirol. Patienternas […]

Read Article

Hjärtkurs med Härmä Rehab

Kursen är ämnad för personer med en relativt nyupptäckt kranskärlssjukdom, by-passopererade, för dem som haft hjärtinfarkt, genomgått ballongutvidgning (PCI) eller har angina pectoris. Förbundets kriterier är också att man inte tidigare deltagit i en liknande kurs, varken inom distriktet eller via FPA. Målet med kursen är att befrämja deltagarens arbets- och funktionsförmåga och underlätta återgången […]

Read Article

Hjärtförbundet är en drömarbetsplats

De grönas riksdagsledamot, juris kandidat Tuija Brax, som i december valdes till Hjärtförbundets generalsekreterare inledde i början av februari vid sidan av uppdraget som riksdagledamot sitt arbete som generalsekreterare på deltid och fortsätter i Hjärtförbundet på heltid då sessionsperioden avslutades i mitten av mars. Socialrådet Tor Jungman, som sedan år 1998 verkat som Hjärtförbundets generalsekreterare, […]

Read Article

Frukt för hjärtat

I Kina ger sig hjärt- och kärlsjukdomarna oftare till känna i form av störningar i hjärncirkulationen, i västerländerna igen som ischemisk hjärtsjukdom. I undersökningen deltog nästan en halv miljon kineser från olika delar av landet, både från landsbygden och från städer. Då undersökningen inleddes hade ingen av deltagarna blodtrycksmedicinering. Deltagarna indelades enligt fruktkonsumtionen i fem […]

Read Article

Ett omätt värde kan vara en tidsinställd bomb

Nej, verkligen inte! Det här är fråga om allvarliga saker! Midjeomkretsen, kolesterol- och blodtrycksvärden berättar förvånansvärt mycket om hälsotillståndet. Och fastän det är roligt att jämföra sina egna värden med Mato Valtonens, så är det genom att se sig själv i spegeln, som den verkliga tävlingskumpanen avslöjas. Olika hälsomätningar har ofta kritiserats för att skapa […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat