Flytta dig till innehållet

5 posts found.

Date selected: May 2015

Clear search

Magerhet förkortar livslängden

I undersökningen deltog drygt 2000 personer, vars medelålder var 62 år. Patienterna indelades i fem grupper enligt viktindex. I den lägsta gruppen, alltså den med magraste människor, var viktindexet under 20. Det här betyder att en person som är 160 cm väger under 50 kilo. I den högsta gruppen, människor med patologisk övervikt, var viktindexet […]

Read Article

Namn åt känslorna genom att skriva

Att skriva om sina egna erfarenheter kan hjälpa den insjuknade att förstå, vad som har hänt honom eller henne och att komma vidare i livet. – Då känslorna får ett namn, smälter den diffusa och tunga känsloklumpen, säger Hjärtförbundets sakkunniga på hälsoservice, Anneli Luoma-Kuikka. Luoma-Kuikka, som är behörig handledare i biblioterapi eller litteraturterapi, höll senaste […]

Read Article

Svenskarnas hjärthälsa har ökat

Det vanligaste felet i en hjärtklaff är förträngning eller stenos i aortaklaffen, som förorsakar andnöd och smärta vid ansträngning. Den blir i allmänhet vanligare med stigande ålder. Den undersökning som nu publicerats visar dock, att sjukdomen minskat både bland män och bland kvinnor. Dessutom bryter sjukdomen ut i medeltal fyra år senare. Också dödligheten efter […]

Read Article

Pennan är starkare än penseln

Veikko Toivio, 62, deltog i kursen i terapeutiskt skrivande under ledning av Anneli Luoma-Kuikka. Han använde sig av sina egna upplevelser av insjuknandet till att skriva en berättelse, vilket också var den centrala avsikten med kursen. Toivio greps djupt av det, som föddes på pappret. – Jag klarade inte alltid av att läsa högt, det […]

Read Article

Hjärtrehabiliteringen till heders

I praktiken är det ändå få hjärtpatienter som får rehabilitering. Enligt en färsk undersökning är det speciellt kvinnor, som ofta blir utan den här nyttiga rehabiliteringen. Forskare analyserade 19 tidigare gjorda undersökningar, i vilka deltagit närmare 250 000 patienter, och av dem drygt 80 000 kvinnor. Av kvinnorna hade endast knappt 40 procent hänvisats till rehabilitering, medan […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat