Flytta dig till innehållet

8 posts found.

Date selected: September 2015

Clear search

Hjärtförbundets förnyade näringsrekommendationer

I Finland har förebyggandet av hjärt- och kärlsjukdomar länge baserat sig på sänkandet av nivån på sjukdomarnas centrala riskfaktoren bland hela befolkningen. Här har vi lyckats bra beträffande rökningen bland män, befolkningens ovanligt höga kolesterolhalt och höga blodtryck. De uppnådda förändringarna har förbättrat befolkningens hälsotillstånd, och den åldersstandardiserade kranskärlssjukdomsdödligheten har minskat med över 80 procent. […]

Read Article

Det skulle löna sig att screena förmaksflimmer bland äldre

Under drygt två års tid kallades över 13 000 svenskar i åldern 75–76 år till screeningar. Drygt hälften, eller 7 200 hörsammade kallelsen. I screeningarna upptäcktes hos nästan 220 deltagare tidigare odiagnostiserat förmaksflimmer, av dessa 37 redan i den första mätningen. Hos knappt 700 deltagare hade förmaksflimmer konstaterats redan tidigare, men av dem var 149 utan bloduttunnande […]

Read Article

Hjärtvänlig husmanskost serverad med ett hjärtligt leende

Lunchen serveras i församlingshemmet vintertid tisdagar och fredagar. Största delen av gästerna är åldringar, men också många arbetslösa och studerande har hittat kyrkans förmånliga husmanskostlunch. Till sitt yrke är Ritva restonom och hon har i 24 år som företagare drivit flera restauranger. För fem år sedan var hon i Sodexos tjänst, då hon blev arbetslös. […]

Read Article

Nej tack till transfettsyror

Transfettsyror uppstår då växtfetter härdas, men de finns också i bland annat mjölk och nötkött. Transfettsyror används framför allt i halvfabrikatsindustrin. Dessa fetter finns bland annat i kex, bageriprodukter, popcorn, pommes frites och i andra flottyrkokta produkter. Transfetterna höjer speciellt värdet av det så kallade skadliga kolesterolet, LDL-kolesterolet. Detta igen medför risker för hjärthälsan. Hjärt- […]

Read Article

Världarna möts

Jag besökte Fredrikshamn för att vädra min Kymmenedalsdräkt, som i årtionden hängt i skåpet. Förutom de lokala landskapsdräkterna fanns där bl.a. många deltagare med karelska dräkter, någon hade smyckat ut sin sommarklädsel med en folkdräktsväst eller -väska, någon annan igen hade vuxit ur sin dräkt, men förklädsbanden gick ännu att knyta runt midjan. Dräkternas ägare […]

Read Article

Upp och stå för ditt hjärtas skull

Australienska forskare utrustade nästan 800 män och kvinnor med apparater, som registrerade hur de rörde sig. Apparaterna, som sattes fast på låret, registrerade under en vecka dygnet runt den tid, som försökspersonen använde till att sova, ligga, stå och gå. Deltagarna var i åldern 36–80 år. Forskarna observerade, att redan ett par timmars stående i […]

Read Article

Rökning och prematur förlossning hotar mammans hjärta

Australienska forskare baserar sina kunskaper på de perinatala uppgifterna för över 900 000 mammor och på uppgifter från fall, som ledde till hjärtinsjuknande som krävde sjukhusvård eller till hjärtdödsfall. Undersökningen pågick i 17 år och är den första i sitt slag. Forskarna konstaterade, att både rökning och förtidig förlossning är självständiga och betydande hjärtrisker. Tillsammans innebär […]

Read Article

Hjärtat ogillar inte mjölk

I undersökningen deltog nästan 100 000 vuxna från tre olika befolkningsundersökningar. Till ålder var de 20–100-åringar. De drack i medeltal 3–5 glas mjölk i veckan. Uppgifterna om insjuknandet fick man från Danmarks nationella register. Uppföljningstiden för undersökningen var nästan fem och ett halvt år. Under denna tid insjuknade knappt 15 000 av deltagarna i en ischemisk hjärtsjukdom […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat