Flytta dig till innehållet

8 posts found.

Date selected: November 2015

Clear search

Monga orsaker till att fira

På jubileumskryssningen Underhållning och hälsa, som inledde Hjärtåret, trivdes vi så bra att folk redan på båten frågade, när vi ska ses igen. I den här tidningen finns faktiskt anvisningar för anmälning till följande kryssning. Dokumentärfilmen Våra hjärtans historia, som gjorts till jubileumsårets ära, har setts på biografer, tv och på hjärtgemenskapens egna evenemang redan […]

Read Article

Typ 1 diabetes risk för hjärtsvikt

Resultaten baserar sig på en färsk svensk undersökning. I den deltog 33 000 typ 1 diabetiker. Som jämförelse fanns uppgifterna för över 166 000 friska svenskar i samma ålder. Då undersökningen inleddes var de undersökta 35-åriga och de hade lidit av juvenil diabetes i drygt 20 år. Uppföljningstiden var cirka åtta år. Man har redan tidigare vetat, […]

Read Article

Förmaksflimmer kan öka risken för demens

I undersökningen deltog över 6 500 patienter, som då undersökningen inleddes inte led av demens. Knappt fem procent hade förmaksflimmer. Under den 20-åriga uppföljningstiden insjuknade över 15 procent i demens. Av de personer som tidigare hade ett friskt hjärta insjuknade under uppföljningstiden nästan 12 procent i förmaksflimmer och jämt 15 procent i demens. Förmaksflimmer tycktes öka […]

Read Article

Inflammationer i barndomen ökar risken för hjärtinfarkt

Hjärt- och kärlsjukdomarna ökar kraftigt i Sydostasien och patienterna är till största delen unga, under 56-åriga. De indonesiska barnen insjuknar allmänt i tyfoidfeber, mässling, vattkoppor tuberkulos och denguefeber. Forskarna utvalde för granskning 153 patienter, som fick sin första akuta hjärtsjukdom vid i medeltal 47-års ålder. Kontrollgruppen innehöll lika många friska i samma ålder. I Indonesien […]

Read Article

Kranskärlssjukdomen mognade på anpassningsträningskursen och blev en kumpan

Säkyläbon Hannu Laurila, 69, kommer väl ihåg den dagen, då allt på sätt och vis började. Fredagen den 14.3.2014 var han på väg hem från Säkylä kyrkby där han uträttat butiksärenden, då han förlorade medvetande bakom ratten i sin bil. Tur i oturen var det, att han hamnade med sin bil i ett buskage vid […]

Read Article

Tobaken dödar i Kina och brist på motion i Argentina

Kina är världsetta i konsumtionen av cigarretter. Kina är också den största tobaksproducenten. Över hälften av de kinesiska männen röker i genomsnitt över en ask per dag och största delen har börjat röka innan de fyllt 20 år. Av kvinnorna röker endast knappt tre procent. År 2010 avled en miljon kineser som ett resultat av […]

Read Article

Influensavaccinering ger skydd mot infarkt

Influensa och också andra andningsvägsinfektioner fördubblar risken för en plötslig hjärtattack. Enlige en färsk australisk undersökning kan risken minskas med en tredjedel genom att ta influensavaccinering. Vaccinet skyddar förutom hjärtsjuka också friska personer. Forskare analyserade 16 undersökningar som tidigare gjorts om ämnet. Av dessa behandlade åtta influensavaccinering och tio influensa och plötsliga hjärtattacker. I undersökningarna […]

Read Article

Rökning inverkar deprimerande på infarktpatienten

En färsk schweizisk undersökning visar, att de som slutat röka har en två gånger större möjlighet att undvika depression efter en hjärtattack, än de som fortsatt att röka. I undersökningen deltog 1 164 infarktpatienter, som uppföljdes i ett år. Deras depression kartlades i början av undersökningen och efter ett år. Över en fjärdedel av patienterna led […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat