Flytta dig till innehållet

4 posts found.

Date selected: January 2016

Clear search

Motion korrigerar inte den negativa inverkan på hjärtat som sittande orsakar

I undersökningen genomgick 278 hjärtpatienter ett konditionsprogram, i vilket de lärde sig öka sitt motionerande. De använde under nio dagars tid en mätare, som visade hur stor del av tiden de hade använt till att sitta och till att röra på sig. Forskarna lade märke till, att hjärtpatienterna satt i medeltal åtta timmar varje dag, […]

Read Article

Också en effektiv prevention försvagas med tiden

I den ursprungliga undersökningen hade drygt 900 irländska hjärt- och kärlsjukdomspatienter från grundhälsovården deltagit. De fick individuell handledning och skolning bland annat till att förändra sina levnadsvanor och man höll regelbunden telefonkontakt med dem. Jämförelsegruppen fick normal behandling. Efter uppföljningen på ett och ett halvt år hamnade deltagarna i preventionsgruppen klart mera sällan på sjukhus […]

Read Article

Kardiokompassen underlättar förebyggandet av kranskärlssjukdom

Majoriteten av deltagarna i undersökningen vill på basen av riskbedömningen bättre än tidigare sörja för sin hälsa. Deltagarna kunde också själva bedöma sin hjärt- och kärlsjukdomsrisk med hjälp av en webbapplikation som utvecklats i samband med undersökningen.  I Kardiokompass –redskapet kombineras resultaten från gentestet med riskfaktorerna och all egen data finns till deltagarens förfogande i […]

Read Article

Kaffe ger flera levnadsår

De analyserade data från tre stora hälsoundersökningar. I dessa deltog 208 000 män och kvinnor, vars kaffedrickande kartlades genom utfrågning i början av undersökningen. Under den knappt 30 år långa uppföljningstiden avled nästan 32 000 deltagare.  Forskarna observerade, att bland dem som avlidit fanns klart färre sådana, som drack 1–5 koppar kaffe dagligen. Skillnaden var […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat