Flytta dig till innehållet

10 posts found.

Date selected: February 2016

Clear search

Pacemakerpatientens vård

Plats: Korsholms Kulturhus  Skolvägen 1 65610 Korsholm. Föreläsare: Kardiolog Mathias Höglund  Pacemakerskötare Carina Winberg  Samt aktuell information om verksamheten inom Kust-Österbottens Hjärtdistrikt Obs! Föreläsningen är svenskspråkig.  Ingen avgift. VÄLKOMMEN!

Read Article

Riksdagen deltar i hälsotalkon

”Välmåendets första element är hälsa. Många inser värdet av sin hälsa först då de förlorar den.”  ”Med Sote-reformen eftersträvas en inbesparing på tre miljarder i nationalekonomin. Om inte sjukdomsbördan fås mindre, kommer vi aldrig att komma ens i närheten av dessa tal, konstaterar Paula Risikko. Att representera folkhälsan är bekant för Risikko. Som politiker har […]

Read Article

Själva cancern försvagar hjärtat

Nu har brittiska forskare konstaterat, att också själva cancern utan behandling, kan skada hjärtat.  I undersökningen deltog 99 personer med normal pumpningsfunktion i hjärtat. En del hade fått behandling för sin cancer, en del led av ännu obehandlad cancer och en tredje grupp bestod av friska jämförelsepersoner. Forskarna mätte funktionen i deltagarnas vänstra kammare med […]

Read Article

Strö jodsalt i maten

Jordmånen i Finland är fattig på jod, och därför har man redan sedan 1950-talet här tillsatt jod i saltet. Struma, som förorsakas av jodbrist, var en vanlig sjukdom hos oss ännu i början av senaste århundrade.  Matvanorna har förändrats under de senaste årtiondena. I hemmen tillreds allt mindre mat, och en stor del av måltiderna […]

Read Article

Tyst infarkt ger ärr i hjärtat

I undersökningen deltog 1 840 män och kvinnor, hos vilka då undersökningen inleddes inte hade konstaterats någon hjärt- och kärlsjukdom. Deltagarnas medelålder var 68 år. Hjärtriskerna och kalkansamlingen i artärerna kartlades i början av undersökningen och efter tio år. Då utfördes också en magnetundersökning av hjärtat med hjälp av kontrastmedlet gadolinium. Magnetundersökningen avslöjade, att nästan […]

Read Article

Motion för hälsa

Vi inbjuder alla finländera att röra sig för hälsa och njuta av motionen! Dagen är bra till exempel för att prova olika sporten eller arrangera popup-motionen med vänner. Följa oss på Facebook (Unelmien liikuntapäivä) och kom med! #UnelmienLiikuntapäivä Tilläggsinformation: Eija Seppänen, kommunikationsdirektör för Ett liv -hälsotalkon, eija.seppanen@yksielama.fi

Read Article

Kust-Österbottens Höstfest

Inledningstal hölls av distriktets viceordförande Carita Björne och fortsatte sedan med en föreläsning av Lisen Kullas-Nyman i ämnet ”Positiv livssyn”. Tuija Brax som är ny generalsekreterare på Finlands Hjärtförbund berättade om hjärtarbetet på förbundsnivå. Buffén serverades mitt i dagen och under eftermiddagen ordnades dans. För musiken stod Mats och Mikaela Wickman. Samtidigt gavs också möjlighet […]

Read Article

Hälsa och välbefinnande genom livet

De primära målen med projekten i Ett liv -hälsotalkon är att stödja människors hälsa genom livet, förebygga sjukdomar i artärerna och och arbeta för tidig diagnos och att rehabilitering och kamratstöd integreras i godvård av sjukdomar. Ett liv -hälsotalkon består av flera delprojekt som pågår till slutet av 2017. Projektet finansieras av Penningautomatföreningen. – Vårt […]

Read Article

God kondition som ung skyddar mot hjärtsjukdomar som äldre

I undersökningen deltog nästan 4 900 amerikaner, som då undersökningen inleddes var i åldern 18 – 30 år. Alla genomgick ett konditionstest i början av undersökningen. Sju år senare genomgick  nästan 2 500 av deltagarna ett nytt konditionstest. Under den nästan 30 år långa uppföljningstiden avled 5,6 procent av deltagarna och 4 procent insjuknade i […]

Read Article

Brev från en hjärtvän

Naturligtvis inte riktigt på samma sätt som brev från goda vänner, men nästan. Vi skrev nämligen alla på arbetsplatsen ett julbrev till en anonym arbetskamrat. Breven samlades i en korg under julgranen. I det brev jag lyfte upp stod bland annat ”Hoppas att du har åtminstone några semesterdagar i anslutning till julen”. Så bra det […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat