Flytta dig till innehållet

4 posts found.

Date selected: April 2016

Clear search

Västra Åbolands Hjärtförening rf tar sig an striden mot plötslig hjärtdöd

Vid hjärtstillestånd används denna apparat för att avlägsna rytmstörningar hos den drabbade genom att ge vårdande elstötar. Denna hjärtstartare känner igen dessa rytmstörningar och handleder användaren av apparaten att agera korrekt och säkert. Strömmen överförs från defibrillatorn till hjärtmuskeln genom elektroder som limmas på huden. Med hjälp av strömflödet kan sedan hjärtat pumpa blod och […]

Read Article

Hur mäts midjeomkretsen?

Midjeomkretsen mäts 1–2 cm ovanför naveln mot bar hud. Måttbandet bör vara vågrätt, d.v.s. lika högt framtill, baktill och på sidorna. Vid mätningen bör vikten vara jämnt fördelad på båda fötterna. Man andas först in och sedan ut. I slutet av utandningen avläser man måttet på måttbandet, som under mätningen varken får vara för spänt […]

Read Article

Hur mäter man blodtrycket?

– Det lönar sig i allmänhet inte att dra några långt gående slutsatser på basen av enstaka blodtrycksvärden, eftersom allas tryck varierar beroende på situationen. Däremot är det viktigt att under en längre tidsperiod följa med medelvärdet, berättar Hjärtförbundets överläkare Mikko Syvänne. Blodtryckets referensvärden baserar sig på viloblodtrycket. Det lönar sig alltså att mäta blodtrycket […]

Read Article

Delta i Hjärtveckan från hemmasoffan – anordna en Hemmakamp

De värden som ska mätas är midjeomkrets och blodtryck. För poängräkningen i Hälsans 3-kamp behövs också totalkolesterolvärdet, som deltagarna alltså borde känna till. I Hemmakampen kan man också lära sig känna sin puls med hjälp av webbvideon, www.youtube.com/tunnepulssisi. Du kan också hemma tävla med dig själv genom att mäta dina värden. Blodtrycket lönar det sig […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat