Flytta dig till innehållet

4 posts found.

Date selected: November 2016

Clear search

Vi sextioåringar

Något överflöd var det inte tal om ännu på länge, men det fanns tillräckligt med mat. Lördagskorven mellan smörgåsarna i matsäcken byttes till festbalkankorv vid övergången från folkskolan till lärdomsskolan. Vi sextioåringar hade redan i folkskolan vant oss vid skolmaten, men i lärdomsskolan måste man betala också för den och ofta blev det att istället […]

Read Article

Varfarinbehandlingens balans har stor inverkan på tilltäppningsrisken

Den omfattande finländska FinWAF-undersökningen utredde, hur förmaksflimmerpatienternas varfarinbehandling lyckas. I undersökningen kombinerades resultaten från flera olika register, och på detta sätt fick man en täckande bild av tillståndet för nära 55 000 förmaksflimmerpatienter. Med hjälp av patienternas personnummer kunde man hämta uppgifter om deras laboratorieresultat, medicinbehandling, sjukhusperioder och dödsorsak. Forskarna fick en god helhetsbild av […]

Read Article

Medlemsbetalningsgirot och -kortet igen med tidningen Sydän

Det lönar sig alltså att fästa speciell uppmärksamhet på årets första tidning, och ta tillvara dessa bilagor. Giroblanketten och medlemskortet är en del av tidningens pärm och de kommer att utformas så, att de tydligt kan urskiljas från resten av tidningen. Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften för år 2016? Information om medlemskap […]

Read Article

Hälsoagenterna självförsvarskonstens budbärare

Idé med kampanjen, som ingick i hälsotalkot Ett liv, var att utveckla nya slags verksamhetssätt, för att medborgarna skulle lära att sig lägga märke till tecken på förmaksflimmer i hjärtat och i tid uppsöka vård, för att förhindra hjärninfarkt. Agenternas arbete är lönsamt Keski-Suomen Sydänpiiri påbörjade skolningen av Känn din puls-agenterna på våren 2013. Den […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat