Flytta dig till innehållet

5 posts found.

Date selected: February 2017

Clear search

Anna-Mari Hekkala är Hjärtförbundets nya överläkare

Till hjärtsamfundet kommer Anna-Mari Hekkala från Helsingfors stads Haartmans joursjukhus, där hon har arbetat i åtta år. Förutom de mångsidiga uppgifterna som specialläkare har Hekkala skolat personal som specialiserar sig på hjärtvård inom Helsingfors stads hälsovård. Anna-Mari Hekkala för gärna fram sina släktrötter i Kuusamo. Efter att hon blivit student från gymnasiet i Kuusamo studerade […]

Read Article

Goda levnadsvanor korrigerar ärftlig hjärtrisk

Ett ”dåligt” arv kan ändå kompenseras med goda levnadsvanor. Det här framgår av en färsk undersökning. Forskarna analyserade materialet från fyra olika undersökningar. I dessa deltog närmare 55 700 män och kvinnor. Forskarna observerade, att de personer som hade hög hjärtrisk kunde med goda levnadsvanor minska sin insjukningsrisk med nästan 50 procent. Forskarna beräknade, att på […]

Read Article

Lågt HDL-kolesterol skvallrar om dålig allmänhälsa

Forskarna hade tillgång till uppgifterna om över 630 000 kanadensare, vars medelålder var 57 år. Då den nära fem år långa uppföljningen inleddes led ingen av personerna av någon hjärtsjukdom. Under uppföljningstiden avled knappt 18 000 av dem som deltog i undersökningen. Forskarna observerade, att en låg HDL-kolesterolnivå medförde en större risk att avlida i hjärt- och […]

Read Article

Hjärtrisk syns redan i barnets artärer

Styvnad i artärväggarna och en dålig utvidgningsförmåga i artärerna är centrala faktorer i utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdomar. Medicine licentiat Aapo Veijalainen vid Itä-Suomen yliopisto har i sin avhandling konstaterat, att barn med övervikt och dålig uthållighetskondition har de styvaste artärerna. Hjärtrisk syns redan i barnets artärer. Styvnad i artärerna och dåliga utvidgningsförmåga i barndomen […]

Read Article

Aaro Järvelä: Verksamheten är så bra som sitt innehåll

Aaros organisationskunnande är till sin mängd och sitt djup omätbart. Hans visa, känsloväckande och humoristiska berättelser om arbetet i idrottsorganisationer och hjärtorganisationen väckte både livlig diskussion och stum beundran bland åhörarna. Som åhörare fick vi samlat några tysta kunskapskorn såväl om ledandet av frivilligverksamhet som om skapandet av nätverk. Då man lyssnar på Aaro förstår […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat