Flytta dig till innehållet

7 posts found.

Date selected: June 2017

Clear search

Kraft från avstickare till skogen

Enligt Metsämieli-metoden är skogen det bästa gymmet för kroppen och sinnet. Sirpa Arvonen har i sitt arbete sett hur skogen nästan omedelbart får människan att slappna av och känna sig fri. Hennes välmåendemetod Metsämieli, som hon utarbetat tillsammans med yrkespersoner på hälso- och motionsområdet, betonar skogens och närnaturens betydelse som träningsplats för känslorna och kroppen. […]

Read Article

Pessimism och depression ökar hjärtrisken

I den finländska undersökningen deltog över 2 800 lahtisbor, vars uppgifter från en uppföljningstid på 11 år granskades. De undersökta personerna var i åldern 52 – 76 år. Under uppföljningstiden avled 122 personer i kranskärlssjukdom. Forskarna delade in deltagarna enligt deras pessimism i fyra grupper. De observerade, att de mest pessimistiska hade mera än dubbelt så […]

Read Article

Some gjorde maten till en trossak

Självlärda näringsbloggare kan få tusentals följare och diskussionsgrupper som svär vid olika slags dieter är för många en viktig kunskapskälla. Också i de etablerade mediernas diskussioner i anslutning till näring förekommer ofta ”jämlikt” en forskare på doktorsnivå och en lekman. Hjärtförbundets näringssakkunnig Tuija Pusa anser det vara oroväckande, att en del av människorna inte längre […]

Read Article

Vi motionerar och sover!

Som undersökningsmaterial användes FINRISKI 2012 -undersökningen. I den deltog 6 400 finländska män och kvinnor i åldern 25–74 år. Ringa motion, otillräcklig sömn och rikligt med sittande framför en bildskärm tycktes förutspå insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar inom de kommande tio åren. Framförallt hos kvinnor syntes sambandet bland annat i form av högt blodtryck och viktindex. […]

Read Article

Vi söker hjärtberättelser – vill du berätta din egen för oss?

Berätta din hjärtberättelse på adressen: sydan.fi/sydantarina, då kan den också läsas av andra på webben. Du kan också före den 31.7.2017 skicka din hjärtberättelse till tidningen Sydäns redaktion per e-post: toimitus@sydanliitto.fi eller per post: Sydän-media/Sydäntarina, PB 50, 00621 Helsingfors. Skicka ändå med dina kontaktuppgifter, eftersom vi i augusti lottar ut två hotellpresentkort bland alla dem […]

Read Article

Det kan hända vem som helst

Med hjälp av kampanjen förmedlar vi kunskap om hjärtorganisationernas verksamhet i stödande och rehabilitering av de insjuknade samt i förebyggande. Med sina donationer stöder deltagarna i kampanjen rehabiliteringen av hjärtsjuka och arbetet för främjande av hjärthälsa i Finland. En del av avkastningen används till läger- och rehabiliteringsverksamhet för barn och unga med medfödda hjärtfel. Kampanjen […]

Read Article

Diabetikerns blodtryck förbättras av avbrott i sittande

I undersökningen deltog 24 typ 2 diabetiker med övervikt eller fetma. Deras medelålder var 62 år och deras blodtryck och noradrenalinhalt i blodet mättes regelbundet under den åtta timmar långa undersökningssessionen. Undersökningen bestod av tre åttatimmars sessioner och mellan dem hölls en paus på 6–14 dagar. Under den första sessionen satt deltagarna åtta timmar i […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat