Flytta dig till innehållet

8 posts found.

Date selected: October 2017

Clear search

Konstdykning i sitt eget inre

Fatta tag i penseln eller blyertspennan. Stäng ögonen eller fäst blicken på spegeln som du har framför dig. Du får inte se på pappret. Med den ena handen utforskar du dina ansiktsdrag och med den andra ritar du modigt ansiktskonturerna på pappret. I konstterapin är det livslinjen som ritas! Veckoslutskursens konstdykningsresa, Hjärtat i ord och […]

Read Article

Hälsningar från Oxvägen

Senast nu vaknade jag till och insåg, att en hjärtsjukdom kan drabba vem som helst, till och med mig. Vem som helst kan insjukna och ett barn kan födas med ett hjärtfel. Det är inte någons fel. Fastän jag lever relativt hälsosamt och också mina mätningsvärden ännu hållits i närheten av referensvärdena, vet jag på […]

Read Article

I beskydd

Peninas familj känner tacksamhet mot fadderorganisationen för det, att en av deras döttrar fick komma med i fadderprogrammat. Penina Kipkorir, 17, som tillsammans med sina föräldrar och systrar i sina finaste kläder väntar på gästerna från Finland, är inte på långt när lika nervös i dag som hon var våren 2007 eller våren 2016. Den […]

Read Article

Nya betalningssätt och mobilmedlemskort

Pappersräkningen skickas till alla de medlemmar som har anslutit sig före mitten av december, och inte tagit ett nytt betalningssätt i användning. Räkningen finns på pärmen av tidningen Sydän 1/2018. Du får ditt medlemskort i pappersformat med tidningen Sydän 1/2018 ifall du inte tagit mobilmedlemskortet i användning. Vi hoppas, att så många som möjligt av […]

Read Article

Om hjärtat

Vi placerar våra känslor i hjärtat, fastän de egentligen skulle höra till hjärnans verksamhetsområde. Sant är ändå det, att psykiska tillståndet inverkar på hjärtat, det kan få hjärtat att insjukna, till och med krossa det, å andra sida gör ett glatt sinne gott åt hjärtat. Av hjärnan skulle det knappast gå att få en så […]

Read Article

Stormskärs Maja lovprisar havet och växandet som människa

Varför? Eftersom det berättar om det, vad som händer, då förhållandena är starkare än människan; då talet om sin egen lyckas smeder vänds till en skymf – inte kuvas ju naturen med människans vilja. Dagen major och jannar dör inte i stormar eller på svaga isar, utan krossas i de multinationella företagens rensningar, men smärtan […]

Read Article

Ut på stigen med hjärtat nästa år

Rubriken på samarbetet är Polulle sydämellä – Ut på stigen med hjärtat. – Vi vill främja motionering med låg trösken och hjärtstärkande samvaro med hjärtgemenskapen, berättar Eki Karlsson, verksamhetschef för Suomen Latu. I samarbetet fästs tyngdpunkten på att motionera tillsammans på lokalnivå. Målet är, att föreningarna ska hitta varandra och få kraftresurser för sin verksamhet. […]

Read Article

Det kan hända vem som helst: Våra två hjärtebarn

Milian föddes i januari år 2013, som vårt andra barn. Vi åkte hem från sjukhuset friska, läkaren hade hört ett mycket svagt biljud från hans  hjärta, men sade att det var normalt på nyfödda och att det inom några dagar borde försvinna. Följande dag åkte vi tillbaka på en till läkargranskning och då hördes inget […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat