Flytta dig till innehållet

7 posts found.

Date selected: February 2019

Clear search

I Södra Karelen njuter man av att göra saker tillsammans

Nu beger vi oss till Södra Karelen för att fråga, vilken nytta distriktet och föreningarna upplever att samarbetet ger. Genast när man stiger in på byrån märker man, att samarbetet fungerar konkret också i vardagen, eftersom minnesföreningen, Etelä-Karjalan muistiyhdistys, finns på samma byrå som distriktet. Hur började samarbetet byggas upp? Ordförande i Joutsenon sydänyhdistys Jouko […]

Read Article

Frivilliga krafter drar Esbos Hjärtmässa

Hannu Niemelä och Maria Paloheimo förbereder innehållet och arrangemangen för mässan i mässarbetsgruppen, som lyder under föreningen. Planeringen av mässan, som arrangeras vartannat år, tar sin tid. – Då mässan har hållits i mars, inleder vi redan på hösten samma år planeringen av följande, berättar Hannu. Kraft ur frivilligheten Fastän planeringen av mässan är tidskrävande, […]

Read Article

Många orsaker till medlemskap

Frivilligarbetet i scouterna blev en del av mitt liv, men förändrades med tiden. Dessutom kom annat frivilligarbete med i bilden, styrelseuppdrag i bostadsaktiebolaget, i bastu- och fäktningsföreningen. Fastän man ofta hör sägas, att mängden frivilligarbete och antalet människor som utför det har minskat, tror jag nog ändå, att det beträffande en viss människogrupp nödvändigtvis inte […]

Read Article

Att handleda en hjärtgrupp belönar

I gruppen för hjärtföreningarna i Träskända, Kervo och Tusby diskuterar man mentalt välbefinnande och utforskar sina egna levnadsfärdigheter och kraftresurser. Som handledare för en grupp kan man hjälpa och stöda andra Jouko Takaranta hade själv deltagit i gruppen Hjärtsjukdom och mentalt välbefinnande innan han började dra den. Själv hade han fått stor hjälp av gruppen. […]

Read Article

Har er förening redan en matansvarig?

I en del hjärtföreningar har det redan länge funnits en ansvarsperson för mat och näringsfrågor. Nytt är det, att hela hjärtfältet tipsas om uppgiftsmöjligheten och stöd ges för genomförandet. Kanske det i föreningen rent av uppstår en ny slags verksamhet omkring maten, som lockar med både nya aktiva och också samarbetskompanjoner. Mera stöd för framförandet […]

Read Article

Också mycket positivt i finländarnas förändrade matvanor

Det här färska resultaten ingår i rapporten FinRavinto 2017, som Institutet för hälsa och välfärd nyligen publicerat. För rapporten intervjuades 1655 finländare från 50 orter och de var till sin ålder 18–74 år. Männen får i sig i genomsnitt tio gram salt och kvinnorna sju gram. Rekommendationen på högst fem gram överskrids för nästan alla […]

Read Article

Att sjunga är bra för hjärtat

I Kyrkslätt-Sjundeå hjärtförening har man alltid sjungit. Sånggrup hobbyn blev regelbunden år 2012, då Nylands hjärtdistrikt lät göra sånghäften åt alla föreningar i regionen. Häftena har också varit i flitig användning. Under de senaste åren har användningen bara ökat, i och med att man fått mera kunskap om musikens positiva inverkan på människans hälsa. För […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat