Flytta dig till innehållet

2 posts found.

Date selected: April 2019

Clear search

Till toppen – trots begränsningar!

Diagnosen ett hjärtfel var en chock eftersom felet inte hade upptäckts under graviditeten. Sent samma kväll körde föräldrarna med barnet till Helsingfors. Följande morgon opererades den 17 dagar gamla pojkens hjärta. Läkaren gjorde ett litet snitt på sidan av bröstkorgen och den förträngda delen avlägsnades. – Ingen har väl egentligen berättat åt mig att jag […]

Read Article

Kyllikki hittade lämplig motionsgren i hjärtföreningen

Bakom sig har Kyllikki en lång resa för att hitta en motionsgren som passar hennes sjukdomar. Fastän hon under skoltiden deltog i all gymnastik, tändes intresset aldrig. Senare klarnade det, att orsaken var ett medfött hjärtfel. Kyllikki hade fått den anvisningen, att hon kan röra sig överallt, dit hon kan ta sig med bil. Först […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat