Flytta dig till innehållet

6 posts found.

Date selected: April 2020

Clear search

Hitta tips och stöd för livet därhemma

Hitta på något annat att tänka på Försök ta emot den här situationen så att du accepterar den. Nu kan du fokusera på nya vardagsrutiner och göra det så bra som möjligt för dig. Det här undantagstillståndet går nog över i sinom tid. Lär dig lugnande andning Ta ett djupt andetag så att magen buktar […]

Read Article

Sov en natt utomhus

Suomen Latu och Hjärtförbundet utmanar sina medlemsföreningar att vara med och sova en natt utomhus på Finska naturens dag 29.8.2020. Som tak över huvudet duger ett tält, en hängmatta, ett vindskydd eller till och med en grans kvistar. Huvudsaken är att njuta av naturen och möjligheten som allemansrätten ger oss att övernatta utomhus. Natten kan […]

Read Article

Den lilla bacillen, som försatte hela värden i kaos

Viruset hör till gruppen coronavirus, som är bekanta sedan tidigare. Den i frågavarande virustypen har dock inte tidigare förorsaket insjuknande bland människor. Eftersom motståndskraft därför inte utvecklats hos människorna, och inget vaccin ännu fanns, spreds sjukdoman snabbt runtom i världen. I mars hade viruset, som fått namnet covid-19, redan förorsakat en pandemi. Det huvudsakliga målet […]

Read Article

Tryggheten hos de äldre kan förstärkas med små förändringar

Paret Holm har valt att själva bära ansvar om sin hälsa och tillvaro i den mån det bara går. De faktorer som ska tas hänsyn till för att skapa trygghet i livet är för Åke att ha slutat röka, har minskat sin alkoholkonsumtion till noll (”Jag kan ta ett glas vin till maten i vissa […]

Read Article

Äldreomsorgen har förändrats mycket

– Under åren har äldreomsorgen förändrats mycket och speciellt sedan 2015. Då det kom nya nationella rekommendationer som säger att 91–92 % av alla äldre över 75 år ska bo hemma, konstaterar Bodil. – Det kräver att politiker och kommunala beslutsfattare förutom utökade resurser också har kunskap om människans åldrande och vetskap om vilka faktorer […]

Read Article

Naturrelationsterapi

När gav du senast tid åt naturen och kände dess närhet? Var det dagar, veckor, månader. Eller kanske till och med år sedan, då du medvetet lät naturen lugna ditt sinne, oroligt av bekymmer? Eller kanske den sommarmorgonen, då daggen som samlats i gräset svalkade förutom dina tår också resterna av gårdagens upprörda känslor? Nu […]

Read Article

Sökning

Hittades 0 resultat