Skip to content

fi

sv

Ekonomi

Finlands hjärtförbundet är en ideell folkhälsoorganisation. Vår verksamhet finansieras bland annat med medlemsavgifter, egen finansiering, donationer, företagssamarbete och offentliga och privata bidrag.

Budgetåret 2019

Förbundets resultat för räkenskapsåret var ett överskott på 334 943 euro. Räkenskapsåret förblev i överskott på grund av ett starkt investeringsår. Det exceptionellt starka året återspeglades i högre än förväntade realisationsvinster och små nedskrivningar av investeringstillgångar på balansdagen. Naturligtvis ökade också saldot mellan investeringsaktiviteterna genom den betydande ökningen av fackets investeringstillgångar med förverkligandet av testamenten 2018.

Insamling

År 2019 uppgick finansieringsintäkterna till 2 844 290 euro, varav medlemsavgifterna utgjorde 557 070 euro. Test och donationer registrerades under budgetåret med 1 176 601 euro. Intäkterna från hjärtföreningens egna insamlingskampanjer uppgick till 1110 619 euro.

Kolla in det donationsmöjligheter

Erhållna bidrag

Riktade bidrag och projektbidrag som distribuerats av Social- och hälsoorganisationernas hjälpcenter STEA uppgick till 1 094 578 euro. Ett riktat bidrag på 381 778 euro användes för anpassningsträning, 101 800 euro för att stödja distriktsorganisationer och 493 171 euro för att främja hjärthälsa och funktionell kapacitet. 16 072 euro spenderades på projektbidrag för projektet Kommunikation och förespråkande för hälsofrämjande (Yksi Elämä 2.0) och 101 758 euro för projektet för att övervinna hjärtstillestånd genom att förbättra återupplivning utanför lekhuset. Det allmänna bidraget användes till ett belopp av 489 658 euro.

Social- och hälsovårdsministeriet stödde Ammattilainen lapsiperheen ruoka- ja ravitsemustaitojen tukena –project och Ruokakunta – Yhdessä kohti ruokailoa ja terveyttä -project med ett hälsofrämjande bidrag. Ett anslag på 106 906 euro redovisades som inkomst under räkenskapsåret.

Undervisnings- och kulturministeriet stödde idrottsaktiviteter för hjärtpatienter med 47 000 euro och projektet Liikkuva Yhdistys, för vilket ett målbidrag på 17 103 euro erhölls.

Finska folkhälsoföreningens bidrag till hjärtarbete var 450 000 euro, varav bidraget till Finlands hjärtförbundet 270 000 euro, som användes för att förebygga hjärt-kärlsjukdomar och produktion av tryckt och elektroniskt material relaterat till patientarbete. Hjärtstiftelsens allmänna bidrag till Hjärtförbundet var 250 000 euro.

Av Hjärtförbundets egna fonder användes 50 000 euro från Kankaanpää-fonden, 30 000 euro från Manki-fonden och 5 000 euro från Kauppinen-fonden. 70 000 euro från Hovinen – Louhisaari – fonden användes för att genomföra hjärtförbundets organisationstjänster. Underhållet av Saimas vardagsrum stöddes av Saima Hakanen-fonden med 5 000 euro. Tulppa-forskningen fick stöd med 33 195 euro från Sundströmfonden och 10 000 euro från Alatalo-fonden. Syftet med studien är att ta reda på effektiviteten i Tulppa rehabiliteringsprogram.

Investeringsverksamhet

Hjärtförbundets förberedande organet för ekonomisk förvaltning är finanskommittén, som ansvarar för att fungera som en rådgivande expertgrupp och förbereda förslag till styrelsen om investeringsstrategi och investeringspolicy i allmänhet. Finansutskottet träffades två gånger under året för att diskutera investering i alternativa instrument och val av tredje fondförvaltare.

Under räkenskapsåret placerades förbundets tillgångar i direktaktieinvesteringar, aktie- och räntefonder och alternativa investeringar i enlighet med den investeringsstrategi som godkänts av den federala regeringen. Investeringsåret 2019 kan beskrivas som utmärkt. En del av anledningen till ett riktigt exceptionellt bra investeringsår är att startnivån för investeringsåret 2019 var låg. Avkastningen på fackets investeringar under räkenskapsåret Avkastningen på investeringarna under räkenskapsåret var 17,7%.

Search

Found 0 results