Flytta dig till innehållet

fi

sv

Förvaltning

Hjärtförbundets högsta beslutande makt handhas av Förbundets möten som hålls på våren och hösten. På mötet väljs Hjärtförbundets styrelse, som representerar Förbundet och hanterar Förbundets angelägenheter. Generalsekreteraren ansvarar för Hjärtförbundets verksamhet.

Hjärtförbundets förvaltning 2020

Till Hjärtförbundets styrelse hör förutom ordföranden tolv ledamöter. Styrelsen väljer en ordförande och två vice ordförande bland sina ledamöter. Paula Risikko är ordförande i år. Styrelsen kommer att sammanträda sju gånger under 2020 (se mötesplanen nedan).

Vår- och höstmöten

Vårmötet behandlar föregående års verksamhetsplan, bokslut och revisionsberättelse och godkänner riktlinjerna för nästa år. Höstmötet godkänner verksamhetsplanen och budgeten för nästa år och väljer förbundsstyrelse och ordförande för tre år i taget.

Förbundets vårmöte flyttades fram tills organisationsdagarna den 3 september 2020 i Helsingfors och höstmötet den 23 oktober 2020 i Helsingfors, båda hölls på distans.

Styrelseledamöter i Hjärtförbundet 2020

 • Paula Risikko, doktor i hälsovetenskap, riksdagsledamot, ordförande
 • Professor Juhani Airaksinen
 • Sjuksköterska Minna Ampio
 • Hälsovårdsrådgivare, kandidatexamen i hälsovetenskap Marja-Liisa Haapamäki
 • Byggnadsrådgivare, civilingenjör Jaakko Heikkilä
 • Johanna Heikkilä, doktor i hälsovetenskap
 • Enhetschef (OYS) Päivi Hirsso
 • Medicinsk rådgivare, docent Matti Ketonen
 • Stadens styrelseordförande, vice chef Antti Kivelä
 • Sjuksköterska Outi Kurttila
 • Päivi Myllykangas, doktor i ekonomi
 • Marja Sisko Nousiainen, magister i hälsokunskap
 • Medicinsk rådgivare Tuomo Pääkkönen

Styrelsemöten 2020

20/20/2020
3/17/2020
4/22/2020
20/20/2020
20.9.2020
20/10/2020, Tammerfors
20/12/2020

Sökning

Hittades 0 resultat