Lahjoittamisella on oma päivä somekalenterissa

Somekalenteriin on tullut uusi päivä #lahjoituslauantai, jota vietetään tänä vuonna jo toista kertaa. Tunnisteella #lahjoituslauantai löytyy sosiaalisesta mediasta sekä järjestöjen viestejä että lahjoittajien tarinoita.

Lahjoituslauantaina 25.11. muistutetaan ihmisiä ja ja erilaisia yhteisöjä siitä, että pienilläkin avunteoilla on merkitystä. Lahjoituslauantai on erinomainen esimerkki sosiaalisen median voimasta. Se nostaa lahjoitusten merkityksen julkiseen keskusteluun ja yhdistää järjestöjen voiman. Sosiaalinen media mahdollistaa nyt uudella lailla yhteistyön tekemisen ja siitä viestimisen.

Idea Lahjoituslauantaista on lähtenyt liikkeelle suomalaisäidiltä, joka halusi tuoda kansainvälisen Giving Tuesday -ajattelun Suomeen. Nyt lahjoituslauantaita vietetään jo toista kertaa ja sitä koordinoi Vastuullinen Lahjoittaminen ry. Yhdessä järjestöt voivat luoda #lahjoituslauantai'sta tärkeän somekalenteripäivän.

Sydänliitto on mukana viettämässä lahjoituslauantaita. Esiin nostetaan erityisesti liiton uusia varainhankintatapoja, joita ovat vasta käynnistyvä kuukausilahjoittaminen ja tekstiviestilahjoittaminen. Varainhankinta on Sydänliiton toiminnan tärkeä mahdollistaja. Lahjoitusten avulla tuetaan jo sairastuneiden elämää sydänsairauden kanssa ja terveydenedistämistyöllä ehkäistään mahdollisimman moni sydäntapahtuma tulevaisuudessa.