Sydänpotilaan sosiaaliturva

Sydänsairauksia sairastavia koskee sama sosiaaliturva kuin muita pitkäaikaissairaita.

Suurinta osaa etuuksia ja palveluita tulee hakea itse. Pääsääntöisesti niitä haetaan joko:

  • Kansaneläkelaitoksesta (Kela)
  • sosiaali- ja terveydenhuollosta
  • eläkevakuutusyhtiöistä.

Palveluita ja taloudellista tukea voi hakea muistakin paikoista, jotka mainitaan näillä sivuilla.

Sosiaaliturva-asioissa ei kannata jäädä yksin. Opastusta saa kunnan ja sairaanhoitopiirien sosiaalityöntekijöiltä, palvelu- ja kuntoutusohjaajilta sekä Kelan virkailijoilta. Myös Sydänpiirien ja kuntoutuskurssien työntekijät osaavat ohjata sosiaaliturvan piiriin. Kokeineilta vertaistoimijoilta voi saada hyviä käytännön vinkkejä.

Laajasti sosiaaliturvaan liittyvää tietoa löytyy järjestöjen yhteisestä järjestöjen sosiaaliturvaoppaasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille henkilöille. 

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet korvauksia ja etuuksia koskevat muutokset löytyvät Kelan sivuilta.

Sydänpotilaan kuntoutus ja vertaistoiminta