Hyppää sisältöön

Ohjeistus toimintatonnin hausta, tilityksestä ja raportoinnista

Toimintatonni on jäsenjärjestöavustus, jota Sydän-Suomen alue ry hakee sydänyhdistysten puolesta vuosittain Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskus STEA:lta. Avustuksen kohderyhmä ovat sydänsairastuneet sekä sydänterveydestä kiinnostuneet henkilöt sydänyhdistysten toiminta-alueella.

Sydän-Suomen alue ry on saanut STEA:lta myönteisen päätöksen alueensa  sydänyhdistyksille jaettavasta toimintatonnista (1000e/yhdistys).

Alla tarkat ohjeet toimintatonnin käytön periaatteista, hakemisesta ja tilityksestä sekä vinkkejä toimintatonnin käyttöön.

Vuosikalenteri _Toimintatonni 2022 -taulukko tueksi ja muistilistaksi vuoden 2022 toimintatonnin hakemiseen, tilitykseen ja raportointiin.

Sydänalue on dokumentoinut periaatteet, joilla avustuksia siirretään yhdistyksille

 1. Periaatteiden taustalla on Sydänliiton strategia: ”Toimimme, jotta mahdollisimman harva sairastuisi ja yhä harvempi kuolisi ennenaikaisesti sydän- ja verisuonisairauksiin – jotta kukaan sairastunut tai hänen läheisensä ei jäisi yksin.
 2. Toimintatonnilla tuetaan sydänyhdistyksen toteuttamaa:
  • vapaaehtoistoimintaa
  • vertaistukitoimintaa
  • erilaisten sydänterveystapahtumien järjestämistä
  • virkistysretkien ja -tapahtumien järjestämistä
  • liikunta- ja vertaisryhmien  järjestämistä
  • vaikuttamistyötä
  •  Järjestetyn toiminnan tulee olla kaikille avointa.

3. Toimintatonni sydänyhdistyksille myönnetään Sydän-Suomen alue ry:lle toimitettujen anomusten perusteella. Anomuksessa tulee käydä ilmi toiminta, johon toimintatonnia haetaan ja sen kustannusarvio. Toimintatonnilla toteutettu toiminta tulee olla kirjattuna yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon.

 

Toimintatonnin hakeminen

Anomuslomake (klikkaa linkkiä ja tallenna dokumentti omalle koneellesi)

Anomus toimitetaan Ullalle ulla.harala@sydan.fi tai Sydän-Suomen alue ry / Ulla Harala, Elämänaukio 1, 33520 Tampere. Ilmoita Ullalle, jos yhdistys ei hae toimintatonnia.

Sopimuslomake (klikkaa linkkiä ja tallenna dokumentti omalle koneellesi) 

Sopimus tuen siirrosta ja käytöstä tehdään sydänalueen ja sydänyhdistyksen välille.

Anomuksessa toimitettavat dokumentit

  • anomus allekirjoitettuna
  • toimintakertomus edelliseltä vuodelta
  • tilinpäätöskertomus edelliseltä vuodelta
  • tämän vuoden toimintasuunnitelma
  • tämän vuoden talousarvio
  • tuensiirtosopimus allekirjoitettuna

 

 

Toimintatonnin tilitys

Toimintatonnin käyttö tulee raportoida. Tilitys toteutuneista kustannuksista tehdään sydänalueelle kaksi kertaa vuodessa. Tilitykseen tarvitaan todelliset kulut ja kopiot kuiteista. Tilityksessä tulee käydä ilmi kulun aihe.

Tilityslomake (klikkaa linkkiä ja tallenna dokumentti omalle koneellesi)

Tilityksessä toimitettavat dokumentit:

  • Tilityslomake täytettynä ja allekirjoitettuna (huomioithan dokumentoida lomakkeelle myös toimintoihin osallistuneiden määrän)
  • kulutosite/lasku
  • Tosite maksusta/kuitti/tiliote

Tilitysdokumentit toimitetaan Ullalle ulla.harala@sydan.fi tai Sydän-Suomen alue ry / Ulla Harala, Elämänaukio 1, 33520 Tampere.

Sydänyhdistys tilastoi toimintatonnilla järjestämänsä tapahtumat/tilaisuudet/toiminnot ja niihin osallistumiset sekä keräävät palautetta osallistujilta ja toimintojen järjestelijöiltä. Nämä tiedot kerätään sydänalueen toimesta sydänyhdistyksille vuosittain lähetettävällä toimintatonnin käyttökyselyllä.

Vinkkejä toimintatonnin käyttöön

Sydänyhdistys edistää sydänturvallisuutta

Sydänyhdistys voi hankkia toimintatonnilla käyttöönsä harjoitussydäniskurin sekä Anne-nuken. Elvytysosaamisen lisääminen ja sydäniskurin käytön opastaminen on mahdollisuus toteuttaa yhdistyksessä uutta, houkuttelevaa toimintaa. Sydänyhdistys voi esitellä sydäniskurin käyttöä ja elvytystä omissa ja muiden järjestämissä kerhoissa, kokouksissa ja muissa tilaisuuksissa, erilaisissa tapahtumissa, kuten markkinoilla ja messuilla. Toiminnalla on mahdollista kohdata ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin ole kiinnostuneet sydänyhdistyksen toiminnasta – elvytysosaamisen lisääminen koskettaa kaiken ikäisiä ihmisiä.

Opastaja voi olla yhdistyksen terveysneuvonnasta vastaava terveydenhuollon ammattihenkilö tai muu toiminnasta kiinnostunut, joka perehtyy sydäniskurin käyttöön ja elvyttämiseen. Perehtymiseen on saatavilla materiaalia Sydänliiton verkkosivuilta sekä jakomateriaalia (elvytysohjeet) sydänkaupasta.

Tarjous ja tilausohjeet harjoitussydäniskurin sekä Anne-nuken hankkimiseksi: Harjoitussydäniskuri ja anne-elvytysnukke . Jos haluat tulostaa dokumentin, tallenna se ensin omalle koneellesi.

Sydänyhdistys näkyy

Sydänyhdistys voi hankkia toimintatonnilla ulkoilmatapahtumiin tarkoitetun teltan ja esittelypöydän. Näiden avulla yhdistyksen on mahdollista edistää omaa näkyvyyttään ja kohdata uusia ihmisiä erilaisissa tilaisuuuksissa, kuten markkinoilla ja muissa ulkoilmatapahtumissa. Teltassa esitteet ja materiaalit pystyvät säältä suojassa ja siellä on mahdollista löytää rauhallinen nurkka esimerkiksi yksilöllisemman terveysneuvonnan tai vaikka vertaistukikeskustelujen toteuttamiseen.

Teltan pystytys on helppoa ja kuljetus onnistuu henkilöauton takapenkin selkänojat kääntämällä. Jotta teltta säilyy hyvänä, se tulee varastoida säältä suojassa ja kuivattaa ennen varastointia, mikäli se on käytössä kastunut.

Esimerkki teltasta, hinnoista ja tilausohjeet: markkinateltta ja esittelypöytä Jos haluat tulostaa dokumentin, tallenna se ensin omalle tietokoneellesi.

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot