Lisätietoa Terveyden 3-ottelupisteistäsi

Terveyden 3-ottelu pisteet perustuvat kokonaiskolesteroli- ja verenpainearvon sekä vyötärönympäryksen perusteella laskettuihin pisteisiin. Pisteet eivät kuvasta suoraan riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin vaan antavat vertailupohjan omien tulosten kehittymiselle. Mitä paremmat mittausarvot ovat, sitä enemmän saa pisteitä.

Arvojen merkitys sydänterveyteesi

Sydän- ja verisuonisairauksiin sairastuminen on aina monen tekijän summa. Ikään, sukupuoleen ja perintötekijöihin emme voi vaikuttaa, mutta moniin riskitekijöihin kuten verenpaine- ja kolesteroliarvoihin voimme. Yhden riskitekijän vaikutus sairastumiseen on melko vähäinen, jos elintavat ovat kunnossa eikä muita riskitekijöitä ole. Yksittäiselläkin riskillä on kuitenkin merkitystä silloin kun arvot ovat todella korkeat, esimerkiksi kolesteroli yli 8 mmol/l tai verenpaine jatkuvasti 160/100 mmHg tai enemmän. Omien riskitekijöiden selvittäminen on tärkeää. Koholla olevat arvot eivät välttämättä näy eivätkä tunnu.

Arvioitaessa terveeltä henkilöltä todellista sydän- ja verisuonisairauksien vaaraa tarvitaan tarkempi ammattilaisen tekemä riskinarvio. Mitattavien arvojen lisäksi tarvitaan tietoa muista sairauksista, elintavoista sekä suvussa ilmaantuneista sydän- ja verisuonisairauksista.

Diabetestä, munuaisten vajaatoimintaa tai vaikkapa perinnöllistä kolesterolisairautta sairastavilla on aina suurentunut riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin. Erillistä riskiarviota ei tuolloin tarvita. Suurentuneessa sairastumisriskissä ja sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien terveysarvojen tavoitteet ovat tiukemmat ja yksilöllisemmät kuin terveillä.

Verenpaineen ja kokonaiskolesterolin tavoitearvot terveillä henkilöillä

  • Optimaalinen verenpaine alle 120/80 mmHg
  • Normaali verenpaine 120-129/80-84 mmHg
  • Tyydyttävä verenpaine 130-139/85-89 mmHg
  • Kohonnut verenpaine 140/90 mmHg tai enemmän
  • Kokonaiskolesteroli alle 5,0 mmol/l ja
  • LDL (huono kolesteroli) kolesteroli alle 3,0 mmol/l

Lisätietoa verenpaineesta ja kolesterolista.

Vyötärönympärys

Vyötärönympäryksen mittaaminen on tehokas rasvakudoksen sijainnin selvittäjä. Vatsaonteloon kertyvällä rasvalla eli ”omenalihavuudella” on todettu selvä yhteys lisääntyneeseen sydän- ja verisuonitautien vaaraan sekä tyypin 2 diabetekseen.

Vatsaonteloon kertyvä rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivisempaa kuin lantiolle ja reisiin kertyvä rasva. Se on siten vaarallisempaa terveydelle, mutta myös helpommin laihdutettavissa. Mittanauha on kätevä väline rasvakudoksen sijainnin selvittämisessä ja sairastumisriskin arvioinnissa.

Terveyshaittojen ehkäisemiseksi vyötärönympäryksen raja-arvoina pidetään miehille 100 cm ja naisille 90 cm.

Lisätietoa painoindeksistä

Osallistu Terveyden 3-otteluun

Osallistu Terveyden 3-otteluun ja kisaile terveytesi eteen!