Hymysuin eläkkeelle

Eläkkeelle lähtö on kuin eroprosessi. Ei tulekaan odotettua vapautumisen tunnetta vaan alakulo luopumisesta ja pelko tulevaisuudesta.

”Muutos ja luopuminen ovat hankalia asioita kenelle tahansa”, sanoo filosofian tohtori, psykologi Sirpa Taskinen kirjassaan Hyvillä mielin eläkkeelle. ”Kun eläketuuli käy hänen ylitseen, ei häntä enää ole, eikä hänen työpaikkansa häntä enää tunne”, toteaa hän Raamattua mukaillen.

Teos Hyvillä mielin eläkkeelle antaa käytännöllisiä neuvoja sekä eläköityville että jo eläkkeelle jääneille. Sirpa Taskinen on koonnut tietoa monista eri lähteistä, mutta hän jakaa lukijoille myös omia kokemuksiaan ja tuntemuksiaan. Saamme vertaistukea: luopuminen aiheuttaa muutoksia kaikkeen. Minäkäsitys on rakennettava uudelleen, kun on jätettävä entiset asiat taakse. Mistä löytyisi uusi minä?

Eläkeläisillä on vapautta, mutta ajankäyttöään kannattaa tarkkailla ja sisällyttää päivissään jokin rytmi. Vanhoja kaavoja voi toki rikkoa. Hyvät ihmissuhteet, terveellinen ravinto, liikunta ja riittävä lepo tekevät kaiken ikäisten elämästä mukavaa. Uusiin mahdollisuuksiin pitää tarttua, jotta elämässä säilyisi mielekkyys. Voi valita, keskittyykö vaalimaan terveyttään vai muulla tavoin toteuttamaan itseään. Eläkeläiset tekevät paljon vapaaehtoistyötä, toimivat resursseina. Taskinen itse kertoo ryhtyneensä puistokummiksi: hän kerää roskia asuinympäristössään.

Sirpa Taskinen osaa kirjoittaa pilke silmäkulmassa hankalistakin asioista. Hyvillä mielin eläkkeelle on selkeä ja ajantasainen opas, jota voi suositella niin nykyisille kuin tulevillekin eläkeläisille.  

Sirpa Taskinen: Hyvillä mielin eläkkeelle – opas työelämän jälkeiseen aikaan, Aula & CO, 2016.