Hyppää sisältöön
Etusivu / Hallituksen toiminta / Perehtymisen muistilista uudelle hallituksen jäsenelle
  • Millaisille arvoille, asenteille ja ihmiskäsitykselle yhdistyksen toiminta perustuu? Mitä yhtäläisyyksiä näillä on omiin näkemyksiini?
  • Millaista toimintaa yhdistyksellä on? Mitkä ovat sen vahvuudet? Entä kehittämisen kohteet?
  • Mikä on minun tehtäväni hallituksen jäsenenä? Mitä muut odottavat minulta? Mitkä ovat omat toiveeni roolini suhteen? Kuinka paljon aikaa voin ja haluan käyttää tehtävieni hoitamiseen viikossa tai kuukaudessa?
  • Mitä osaamista minulla on ja miten voin hyödyntää sitä yhdistyksen toiminnassa? Millaista osaamista tarvitsen lisää? Onko tarjolla koulutusta tai löytyykö yhdistyksestä mentori tukemaan oppimistani ja kehittymistäni?
  • Mikä minua innostaa yhdistyksen toiminnassa? Miten voisin tukea tätä innostusta teoin? Miten muut voivat tukea innostustani ja miten voin kertoa heille tarpeistani?
  • Millaiset resurssit yhdistyksellä on käytössään? Mistä rahat toiminnan pyörittämiseen tulevat? Missä tiloissa toiminta järjestetään ja ovatko ne maksullisia? Ketkä järjestävät toimintaa? Mitkä ovat yhdistyksen keskeiset yhteistyökumppanit ja verkostot?
  • Kuinka monta jäsentä yhdistyksellä on? Minkälainen jäsenmäärän kehitys on ollut lähivuosina? Keskittyykö yhdistys toiminnassaan tiettyjen ikä- tai ihmisryhmien tavoittamiseen?
  • Mitä viestintäkanavia yhdistys käyttää toiminnastaan viestimiseen jäsenilleen? Entä alueen koko väestölle?
  • Onko yhdistyksellä tietoteknisiä laitteita tai ohjelmistoja, joita voin hyödyntää hallituksen jäsenenä? Kuuluuko tehtäviini hallita tietoja jäsenrekisterissä? Tarvitsenko koulutusta laitteiden tai ohjelmistojen käyttöön?
  • Millaiset kokouskäytännöt hallituksella on? Millä tavalla hallituksen jäsenet viestivät kokousten välillä? Minkälaiset roolit muilla hallituksen jäsenillä on? Keskitytäänkö kokouksissa päätösten tekemiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin vai molempiin?

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut