Hyppää sisältöön
  • Millaisille arvoille, asenteille ja ihmiskäsitykselle yhdistyksen toiminta perustuu? Mitä yhtäläisyyksiä näillä on omiin näkemyksiini?
  • Millaista toimintaa yhdistyksellä on? Mitkä ovat sen vahvuudet? Entä kehittämisen kohteet?
  • Mikä on minun tehtäväni hallituksen jäsenenä? Mitä muut odottavat minulta? Mitkä ovat omat toiveeni roolini suhteen? Kuinka paljon aikaa voin ja haluan käyttää tehtävieni hoitamiseen viikossa tai kuukaudessa?
  • Mitä osaamista minulla on ja miten voin hyödyntää sitä yhdistyksen toiminnassa? Millaista osaamista tarvitsen lisää? Onko tarjolla koulutusta tai löytyykö yhdistyksestä mentori tukemaan oppimistani ja kehittymistäni?
  • Mikä minua innostaa yhdistyksen toiminnassa? Miten voisin tukea tätä innostusta teoin? Miten muut voivat tukea innostustani ja miten voin kertoa heille tarpeistani?
  • Millaiset resurssit yhdistyksellä on käytössään? Mistä rahat toiminnan pyörittämiseen tulevat? Missä tiloissa toiminta järjestetään ja ovatko ne maksullisia? Ketkä järjestävät toimintaa? Mitkä ovat yhdistyksen keskeiset yhteistyökumppanit ja verkostot?
  • Kuinka monta jäsentä yhdistyksellä on? Minkälainen jäsenmäärän kehitys on ollut lähivuosina? Keskittyykö yhdistys toiminnassaan tiettyjen ikä- tai ihmisryhmien tavoittamiseen?
  • Mitä viestintäkanavia yhdistys käyttää toiminnastaan viestimiseen jäsenilleen? Entä alueen koko väestölle?
  • Onko yhdistyksellä tietoteknisiä laitteita tai ohjelmistoja, joita voin hyödyntää hallituksen jäsenenä? Kuuluuko tehtäviini hallita tietoja jäsenrekisterissä? Tarvitsenko koulutusta laitteiden tai ohjelmistojen käyttöön?
  • Millaiset kokouskäytännöt hallituksella on? Millä tavalla hallituksen jäsenet viestivät kokousten välillä? Minkälaiset roolit muilla hallituksen jäsenillä on? Keskitytäänkö kokouksissa päätösten tekemiseen, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin vai molempiin?

Lue seuraavaksi