Hyppää sisältöön
Etusivu / Varainhankinta / Rahankeräysluvan hakeminen

Rahankeräysluvan hakeminen

Tästä jutusta löydät lisätietoa rahankeräysluvan hakemisesta sekä siihen liittyvistä asioista. Hienoa, että asia kiinnostaa ja tulit lukemaan siitä tarkemmin. 

Outi Kontkanen
Julkaistu 19.3.2020
Päivitetty 17.4.2020

Uusi rahankeräyslaki astui voimaan 1.3.2020 ja mahdollistaa myös pienimuotoisten rahankeräysten järjestämisen poliisilaitoksille tehtävän ilmoituksen nojalla. Myös rahankeräysluvan hakuprosessi keventyi merkittävästi.

Pienkeräyksen vaiheet

Pienkeräyksestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle Poliisilaitokselle viimeistään viisi päivää ennen keräyksen alkamista. Ilmoitus voidaan tehdä myös sähköisesti. Pienkeräys voi kestää enintään kolme (3) kuukautta tai siihen asti kunnes 10 000 euron enimmäisraja täyttyy. Keräyksen keskeytyksestä ilmoitetaan poliisilaitokselle.

Pienkeräysilmoitusta varten tarvittavat tiedot

 1. pienkeräyksen järjestäjän tunnistetiedot
 2. päätösvaltaa käyttävien tiedot
 3. arvioitu keräystuotto
 4. keräysvarojen yksilöity ensisijainen ja toissijainen käyttötarkoitus
 5. arvioidut keräyskulut
 6. pienkeräyksen järjestämisaika
 7. keräyksessä käytettävä pankkitili ja sen käyttöoikeudet

Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Odota ennen keräyksen aloittamista, että poliisilaitos käsittelee ilmoituksesi ja antaa sinulle pienkeräysnumeron. Keräystä ei saa aloittaa ennen sitä.

Kerääjä antaa pienkeräystilityksen poliisilaitokselle viimeistään kaksi (2) kuukautta keräyksen päättymisestä.

Pienkeräystilitystä varten tarvittavat tiedot

 1. rahankeräyksen järjestäjä
 2. rahankeräyksen tuotto
 3. selvitys rahankeräysvarojen käyttämisestä
 4. rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneet eritellyt kulut
 5. rahankeräyksen järjestämisaika
 6. rahankeräyksen tiliote tai muu luotettava selvitys rahankeräystilin käytöstä keräyksen aloittamisajankohdasta tilityksen antamisajankohtaan saakka

Poliisilaitokselle annetaan pienkeräystilitys rahankeräyksen valvontaa ja rahankeräystietojen julkaisemista varten. Poliisilaitos tarkastaa ja hyväksyy tilityksen.

Rahankeräysluvan vaiheet

Jatkossa kaikki rahankeräysluvat myönnetään toistaiseksi voimassa olevina. Lupaa haetaan Poliisihallitukselta. Rahankeräysluvan myöntäminen edellyttää vuosisuunnitelman, jossa kerrotaan toteutettavista rahankeräyksistä tulevan tilikauden aikana. Rahankeräysluvan raportointi tehdään jatkossa vuosi-ilmoituksena tilikauden päättymisen jälkeen.

Rahankeräysluvan hakuprosessi

 1. järjestön hallitus tekee päätöksen toistaiseksi voimassa olevan luvan hakemisesta
 2. järjestö tekee lupahakemuksen, toimittaa vuosisuunnitelman ja toimittaa muut mahdolliset lisäselvitykset Poliisihallitukselle
 3. järjestölle myönnetään toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa
 4. vuosi-ilmoitus toteutuneista keräyksistä annetaan vuosittain kuusi (6) kuukautta tilikauden päättymisestä
 5. toteutetut keräykset käsitellään tilikauden päättymistä seuraavassa vuosikokouksessa
 6. Poliisihallitukselle toimitetaan vuosisuunnitelma kunkin vuosi-ilmoituksen antamista seuraavan tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä
 7. vuosisuunnitelma käsitellään tilikauden alkua edeltävässä vuosikokouksessa
 8. vuosisuunnitelma annetaan vuosi-ilmoituksen yhteydessä tai viimeistään kaksi kuukautta ennen tilikauden alkamista.
 9. mahdolliset olosuhdemuutosilmoitukset (esimerkiksi hallituksen kokoonpano) annetaan 1kk:n kuluessa muutoksesta.

Poliisihallitukselle annetaan vuosi-ilmoitus vuosittain kuuden kuukauden kuluessa kunkin tilikauden päättymisestä rahankeräyksen valvontaa
ja rahankeräystietojen julkaisemista varten. Vuosi-ilmoitus annetaan Poliisihallitukselle rahankeräyksen valvontaa ja rahankeräystietojen julkaisemista varten. Poliisihallitus tarkastaa ja hyväksyy vuosi-ilmoituksen.

Vuosi-ilmoitukseen tarvittavat tiedot

 1. luvan haltija
 2. selvitys tilikauden aikana järjestetyistä rahankeräyksistä
 3. rahankeräyksen tuotto
 4. rahankeräyksen järjestämisestä aiheutuneet eritellyt kulut
 5. selvitys rahankeräysvarojen käyttämisestä
 6. tilikauden tilinpäätös ja tase liitetietoineen
 7. tilintarkastajan lausunto ilmoitettujen rahankeräystuottojen ja -kulujen vastaavuudesta luvan haltijan kirjanpitoon, jos luvan haltija on sellainen oikeushenkilö, jolla on tilintarkastaja

Vuosisuunnitelmaan tarvittavat tiedot

Vuosisuunnitelmassa ilmoitetaan tiedot järjestettävien rahankeräysten keräystarkoituksesta vapaamuotoisesti tai listattuna. Voidaan käyttää esimerkiksi toimintasuunnitelmaa. Lisäksi ilmoitetaan keräystuottojen odotukset ja arvioidut keräyskulut (budjetti). Ilmoitetaan myös, jos ei aio tehdä rahankeräyksiä.

Poliisihallitukselle annetaan vuosisuunnitelma seuraavan tilikauden aikana järjestettävistä rahankeräyksistä viimeistään kaksi kuukautta ennen tilikauden alkamista.

Rahankeräysluvan hakemisesta on tietoa poliisin sivuilla. Lupaa voi hakea sähköisesti. Poliisin sivuilta löytyy myös tarkat tiedot rahankeräysluvasta ja siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Lue lisää rahankeräyksestä Poliisin sivuilta.

Rahankeräyksestä ilmoittaminen yleisölle 

Rahankeräys on toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään rahaa vastikkeetta. Rahankeräys tulee aina järjestää sillä tavalla, että osallistujat ymmärtävät osallistuvansa rahankeräykseen eikä rahankeräys sekoitu kaupankäyntiin tai yhdistyksen jäsenhankintaan. Rahankeräyksellä kertyvät varat tulee käyttää yleishyödylliseen tarkoitukseen, joka on mainittu rahankeräyspäätöksessä.

Asianmukaisesti toimiva rahankeräyksen järjestäjä kertoo rahankeräyksen yhteydessä seuraavat tiedot: 

 • keräysluvan saajan nimi 
 • keräysluvan myöntänyt viranomainen (Poliisihallitus tai poliisilaitos, esimerkiksi Helsingin poliisilaitos) 
 • rahankeräysluvan tai pienkeräysluvan numero 
 • luvan myöntämisajankohta (päivämäärä) 
 • keräyksen toimeenpanoaika (päivämäärinä, esimerkiksi 1.1.–31.12.2020) 
 • keräyksen toimeenpanoalue (esimerkiksi koko Suomen alue Ahvenanmaata lukuun ottamatta tai Pohjanmaan poliisilaitoksen toimialue) 
 • kerättävien varojen käyttötarkoitus ja toisssijainen keräyskohde (se rahankeräysluvassa määrätty yleishyödyllinen tarkoitus, johon varat käytetään) 
 • aika, jonka kuluessa kerättävät varat on tarkoitus käyttää

 

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut