Hyppää sisältöön

Sydänviikon kysely: Vuoden 2022 Sydänviikon teema ja ajankohta vahvistettiin

Toukokuussa tehtyyn Sydänviikon kyselyyn vastasi 104 sydänyhdistystä ja 5 sydänpiiriä. Kyselystä saatujen vastausten perusteella tehtiin päätökset ensi vuoden Sydänviikon teemasta ja ajankohdasta.

Julkaistu 21.6.2021
Päivitetty 13.8.2021

Toteutimme perinteisen Sydänviikon palautekyselyn toukokuussa. Kiitokset vastauksista kaikille kyselyyn vastanneille sydänyhdistyksille ja -piireille.

Tiivistetetyllä ja nopean vastaamisen mahdollistavalla kyselyllä haluisimme paitsi palautetta menneestä Sydänviikosta, mutta myös kentän äänen ensi vuoden Sydänviikon teeman ja ajankohdan valintaan.

Tämän vuoden Iloa ruuasta -teema oli vastauksienne perusteella erittäin mieleinen, sillä 68% teistä piti teemaa mieleisenä ja vain 10%:lle se ei ollut mieleinen. Lähes samoilla prosenteilla (64%) kerroitte olevanne halukkaita jatkamaan samalla ruokailon teemalla sekä esi- ja alakoululaisten kohderyhmällä myös ensi vuoden Sydänviikolla.

Vastauksienne perusteella teimme päätöksen jatkaa ensi vuonna samalla teemalla ja kohderyhmällä. Tänä vuonna saatuja oppeja ja kehitysideoita päästään siis hyödyntämään välittömästi.

Vastauksenne myös vahvistivat, että yhteinen valtakunnallinen Sydänviikon teema on edelleen toivottu.

Koronan mukanaan tuomat rajoitukset ja terveysriskit rajoittivat merkittävästi tämän vuoden Sydänviikon toimintaa, mutta kuitenkin puolet kyselyyn vastanneista olivat rajoitukset ja turvallisuus huomioiden kyenneet järjestämään jonkin asteista Sydänviikon toimintaa. Teeman mukainen toiminta koulujen ja päiväkotien kanssa oli suosituinta (n. 20% vastaajista) ja lisäksi tehtiin mm. retkeilytapahtumia luontoon (13%) ja Sydän-terveysmittaustapahtumia (6%).

Suosituimmat yhteistyökumppaninne Sydänviikolla olivat koulujen (26%) ja päiväkotien (20%) lisäksi apteekit (16%), kunnat (9%) sekä ruokakaupat (6%).

Ensi vuoden Sydänviikon ajankohdaksi toivottiin 42% enemmistöllä viikkoa 19 (8.-15.5.). Toiseksi eniten kannatusta (33%) sai viikko 14 (3.-10.4.).

Vuoden 2022 Sydänviikkoa vietetään siis 8.-15.5. Iloa ruuasta teemalla.
Kohderyhmänä esikoululaiset ja 1. ja 2. luokkien oppilaat sekä heidän kauttaan heidän perheensä.

Sydänviikon 2022 tarkempi suunnittelu käynnistyy Sydänviikon työryhmässä elo-syyskuun vaihteessa.

Lue seuraavaksi