Hyppää sisältöön
Etusivu / Ajankohtaista toukokuu 2020 / Toimintaluvut kertovat vaikuttavasta ja monipuolisesta sydäntyöstä

Toimintaluvut kertovat vaikuttavasta ja monipuolisesta sydäntyöstä

Sydänliitto kerää toimintaluvut sähköisellä toimintatiedustelulla koko sydänyhteisöltä. Vastausprosentti kyselyyn on ollut joka vuosi erittäin hyvä. Vuoden 2019 toimintatiedusteluun vastasi 194 sydänyhdistystä sekä kaikki 16 sydänpiiriä ja kolme valtakunnallista jäsenjärjestöä (vastausprosentti 93%). Lämmin kiitos kaikille vastauksista!

Markku Holmi
Julkaistu 19.5.2020

Toimintatiedusteluun vastaamisella teemme yhdessä näkyväksi monipuolisen ja vaikuttavan sydäntyömme. Jokaisen vastauksella on tärkeä merkitys isossa kokonaisuudessa. Sydänliitto, -piirit ja -yhdistykset sekä valtakunnalliset jäsenjärjestöt hyödyntävät toimintalukuja (esim. erilaisten ryhmien ja tapahtumien sekä osallistujien määrä) raportoidessaan toiminnastaan esim. rahoittajalle, kunnalle tai yhteystyökumppaneilleen.

Toimintatiedustelun vastaukset antavat tukea ja suuntaa toiminnan kehittämiseen. Sydänliitto vastaa koko sydänyhteisön tietopalveluista, joilla pyritään kuvaamaan mm. jäsenmäärän kehitystä sekä piiri- että yhdistyskohtaisesti ja valtakunnallisten jäsenjärjestöjen osalta. Toimintatiedustelun vastaukset yhdistetään jatkossa vahvemmin Sydänliiton tietopalvelujen kokonaisuuteen, joita Sydänpiirit ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt voivat tarkastella alueellisesti toiminnan ohjauksen ja kehittämisen näkökulmasta.

Toimintatiedot 2018-2019
Jäsentiedot 2019

Vuoden 2019 toimintatiedustelun nostot

Erilaisten ryhmien, kerhojen, virkistys- ja yhdessäolotilaisuuksien sekä avointen tapahtumien määrät ovat lisääntyneet vuoteen 2018 verrattuna. Vuonna 2019 näiden määrä oli vastausten perusteella 5031 (3591, suluissa luku vuodelta 2018). Näihin tilaisuuksiin osallistui lähes 133 000 (91 000) ihmistä. Järjestettyjen elvytystapahtumien määrä nousi huomattavasti verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2018 elvytystapahtumia oli 75, kun taas vuonna 2019 se nousi jo 291 järjestettyyn tapahtumaan. Niin sanotut ”Defi-tapahtumat” keräsivätkin paljon näkyvyyttä ja positiivista julkisuutta sekä alueellisesti että paikallisesti.

Teemapäivien ja -viikkojen tapahtuma- ja osallistujamäärät olivat lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Toiminnan esittelymahdollisuuksia oli 1385 (1140). Sekä omissa että toisten järjestämissä tilaisuuksissa tavoitettiin huomattavasti enemmän ihmisiä verrattuna edelliseen vuoteen. Esittelytilaisuuksilla arvioitiin tavoitetun 84 642 (53 179) ihmistä.

Yhdistysten toiminnan järjestämiseen osallistuvien vapaaehtoisten määrä kasvoi 4152 ihmiseen, kun se vuotta aikaisemmin oli 2933. Uutena toimintaan tuli mukaan 708 (558) henkilöä. Uusien jäsenten tapaamisia järjestettiin 87, joka oli lähes puolet enemmän kuin edellisenä vuonna. Myös osallistujamäärät tuplaantuivat näissä tilaisuuksissa.

Viisi tärkeintä yhteiskumppania oli vastausten perusteella kunta, terveydenhuolto, seurakunta, latuyhdistys ja diabetesyhdistys. Vuonna 2020 vastaajista 60 % ilmoitti tekevänsä yhteistyötä paikallisen latuyhdistyksen kanssa. Vastausten perusteella yhteistyö eri tahojen kanssa on monipuolista ja se rikastaa paikallista ja alueellista toimintaa.

Lämmin kiitos vastauksista! Yhdessä teemme sydäntyötä, joka näkyy, kuuluu ja vaikuttaa.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut