Hyppää sisältöön
Etusivu / Ajankohtaista syyskuu 2021 / Vapaaehtoisten jaksamiskyselystä nousi esille avun tärkeys ja tekemisen into

Vapaaehtoisten jaksamiskyselystä nousi esille avun tärkeys ja tekemisen into

Keväällä 2021 Sydänliitto lähetti Sydänyhteisön vapaaehtoistoimijoille kyselyn jaksamisesta. Vastauksia saimme kerättyä 278. Iso kiitos kaikille kyselyn täyttäneille!

Heli Kotiranta
Julkaistu 16.9.2021

Vapaaehtoisten jaksaminen sydänyhteisössä -kysely lähetettiin vapaaehtoistyöntekijöille, joiden päivitetyt sähköpostiosoitteet löytyivät Killasta. Kyselyyn vastanneista 69% oli naisia ja 31% miehiä. Suurin osa, 82% vastaajista, kertoi ikäryhmäkseen 63-79 vuotta. 30-62 vuotiaita vastaajista oli 16%, yli 80 vuotiaita 2%. Nämä luvut ovat pysyneet melko samanlaisina kuin edellisessä, vuonna 2019 tehdyssä kyselyssä. Eniten vapaaehtoistyöntekijöitä tavoitimme Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueilta, mutta vastauksia kyselyyn tuli melkein joka puolelta Suomea.

Kyselyn perusteella sydänyhteisön vapaaehtoiset kokevat jaksamisensa hyväksi. Jaksamisessa ei ole kyselyjen perusteella tapahtunut merkittävää muutosta vuoteen 2019 verrattuna. Vapaaehtoisten roolit koetaan selkeinä ja suurin osa vastaajista kertoo saavansa riittävästi tukea ja ohjausta tehtävässään.

Apu tulee läheltä

Keräsimme kyselyn perusteella paljon tärkeää tietoa mm. vapaaehtoistyöntekijöiden rooleista, saatavilla olevasta tuesta ja jaksamisesta erityisesti nyt, kun korona rajoitukset ovat vaikuttaneet meihin kaikkiin. Yksi esille nousseista teemoista oli Sydänpiirien ja Sydänyhdistysten apu ja merkitys vapaaehtoistyöntekijöiden toiminnassa: apu tulee läheltä. Apua toivottiin muun muassa uusien aktiivitoimijoiden mukaan houkuttelemiseen ja tietotekniikan ongelmiin.

Suurin osa vastaajista koki saavansa apua omalta Sydänyhdistykseltään tai alueensa Sydänpiiriltä. Moni koki myös muut Sydänyhteisön vapaaehtoistoimijat, Sydänliiton sekä oman lähipiirin tärkeiksi avun kanaviksi.

Tekemisen into

Toinen näkyvä teema kyselyn tuloksissa oli into tekemiseen ja ihmisten kohtaamiseen. Vastauksissa näkyi väsymystä tietotekniikkaan ja etänä tekemiseen, mutta myös suuri halu kohdata ihmisiä. Monet vapaaehtoiset kertoivat kaipaavansa tapaamisia, ja kokevansa ihmisten tapaamisen ja heidän kanssaan keskustelun erityisen palkitsevaksi osaksi vapaaehtoistoimintaa.

Kyselyn tulokset tekivät myös selväksi sen, että korona-aika ei ole saanut ihmisten intoa vapaaehtoistyöhön ja yhdistystoimintaan kokonaan lopahtamaan. Osalle toimijoista korona-aika on toiminut hengähdystaukona toiminnasta, mutta vain murto-osa vastanneista (3%) kertoi että into vapaaehtoistyöhän on tyystin lopahtanut. Yli 40% vastaajista kertoi, että korona-aikana into palata takaisin vapaaehtoistyön pariin on vain lisääntynyt.

Kiitokset kaikille vapaaehtoisille

Oli panoksesi vapaaehtoistoiminnassa isompi tai pienempi, arvostamme vapaaehtoistyöhön antamaasi aikaa. Kaikki tehty työ on arvokasta, ja jokainen vapaaehtoinen ansaitsee apua, tukea ja tekemisen intoa omaan tehtäväänsä.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut