Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydämeltä sydämelle -toiminnassa keskitytään vertaistukeen 

Sydänliiton koko pohjoisella alueella pureudutaan lähivuosina vapaaehtoisen vertaistukitoiminnan kehittämiseen matalalla kynnyksellä. 

Alueen kaikki neljä piiriä – Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa sekä Kainuun Sydänyhdistys – ovat saaneet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta eli STEAlta tarkoitusta varten rahoituksen vuosiksi 2021-23. Hanketta hallinnoi Lapin piiri. 

Kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun sydänyhdistyksissä ja -kerhoissa toimivat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt, vertaistukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet sekä valtimotautipotilaat, heidän läheisensä ja valtimoterveydestä kiinnostuneet.  

Keskeistä on koko pohjoisen alueen vertaistukitoiminnan yhdenmukaistaminen Sydänliiton valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi. Siihen kytkeytyvät nykytilan hahmottaminen, kehittäminen, koordinointi sekä vapaaehtoisten vertaistukitoimijoiden tarvelähtöinen tukeminen ottaen huomioon heidän äidinkielensä: suomen, ruotsin, saamen ja venäjät kielet. 

Lisätietoa toiminnasta ja sen tavoitteista Sydänliiton pohjoisen alueen piirien verkkosivuilta sekä pohjoisen alueen piirien työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä. 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot