Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydämeltä sydämelle -vertaistuen kehittämishankkeen tilannekatsaus 2023

Sydänliiton vertaistukitoiminta on kehittynyt ja yhdenmukaistunut tehokkaasti, vaikuttavasti ja monipuolisesti pohjoisessa Suomessa Sydämeltä sydämelle -hankkeessa

Sydänliiton koko pohjoisella alueella pureudutaan vapaaehtoisen vertaistukitoiminnan kehittämiseen matalalla kynnyksellä. Vuonna 2021 pohjoisella sydänalueella alkanut Sydämeltä sydämelle -hanke jatkuu kevääseen 2024. Sen aikana on muun muassa koulutettu yhteensä kymmeniä uusia Sydänliiton vertaistukihenkilöitä koko pohjoiselle alueelle. Hanke on STEA:n eli sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama.

Vertaistuki perustuu kokemusten jakamiseen. Tukihenkilöt ovat itse sairastuneet sydänsairauteen tai ovat sairastuneen läheisiä. He ovat kouluttautuneet vapaaehtoistehtävään, koska haluavat toimia kuuntelijoina, keskustelijoina ja rohkaisijoina toisille sairastuneille ja läheisille.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sydänyhdistyksissä ja -kerhoissa toimivat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt ja -toiminnasta kiinnostuneet, valtimotautipotilaat, heidän läheisensä sekä valtimoterveydestä kiinnostuneet. Hankkeen ansiosta he ovat saaneet tietoa ja tukea toimintaansa säännönmukaisesti yhdenvertaisesti koko puolen Suomen alueella.

Kehitystyö on otettu tyytyväisenä vastaan: kohderyhmän edustajia mukaan lukien ammattilaisia on saavutettu ja tavoitettu yhteensä tuhansittain, ja satoja yksin verkkoluennoilla, joita hankkeessa järjestetään monipuolisesti sydänterveyden eri osa-alueista. Lisäksi vertaistukihenkilöille on järjestetty työnohjausta ja virkistystä koulutuksen ohessa.

Vertaistukihenkilöille tarjotaan aiempaa parempia mahdollisuuksia ja keinoja auttamiseen, ja heitä tuetaan eri tavoin. Hankkeessa otetaan huomioon myös toimijoiden tarvelähtöinen tukeminen omalla äidinkielellä: suomen lisäksi myös ruotsin ja saamen kielellä.

STEA-hanke on tullut tarpeeseen, sillä sydän- ja verisuonitaudit katsotaan Suomessa yleisesti kansantaudeiksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan ne aiheuttavat edelleen vajaat puolet työikäisten kuolemista maassamme. Yhdessä ne muodostavat suurimman yksittäisen kuolinsyiden ryhmän.

Sydän- ja verisuonisairauksista esimerkiksi sepelvaltimotautia esiintyy enemmän Itä-Suomessa kuin Lounais-Suomessa ja sydämen vajaatoimintaa muuta maata yleisemmin Pohjois- ja Itä-Suomessa.

Hankkeen aikana matalan kynnyksen terveysneuvonta- ja mittaustapahtumissa valtimoterveydestä kiinnostuneilla on ollut mahdollisuus saada helposti ja sopivasti tietoa terveyden edistämisestä ja oman toiminnan vaikutuksesta terveyteen ja sairastumisriskiin.

Hanketta hallinnoi Lapin Sydänpiiri, joka organisoi myös pohjoisen sydänalueen kurssitoimintaa. Piirien ja Kainuun Sydänyhdistyksen yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Vertaistukitoiminnan kehittäminen on myös tiivistänyt paikallisesti piirien ja yhdistyksen yhteistyötä esimerkiksi neljän eri hyvinvointialueen ammattilaisiin. Heihin pidetään yhteyttä säännöllisesti. Ammattilaiset, kuten muutkin yhteistyökumppanit, esimerkiksi liikunnan aluejärjestöt, ovat myös ottaneet Sydänliiton yhteistyöavauksen kiinnostuneina vastaan.

Lisätietoa: Keski-Pohjanmaan Sydänpiirin puheenjohtaja Kaija Jestoi, 0400 957 848, kpsydanpiiri@sydan.fi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot