Hyppää sisältöön
Etusivu / Hjärtförbundets kamratstödsverksamhet har utvecklats och standardiserats effektivt, märkbart och mångsidigt i norra Finland i Från Hjärta till hjärta -projektet

I Hjärtförbundets hela norra område är tröskeln låg för att utveckla den frivilliga kamratstödsverksamheten. Från Hjärta till hjärta -projektet startade 2021 på det norra hjärtområdet och fortsätter till våren 2024. Under den här tiden har man bland annat skolat sammanlagt ett tiotal nya kamratstödspersoner för hela det norra området. Projektet är ett STEA-projekt, ett projekt som finansieras av Social- och hälsoorganisationernas hjälpcentral, en central som arbetar tillsammans med Social- och hälsoministeriet.

Kamratstödet betyder att man delar med sig av sina erfarenheter. Stödpersonerna har antingen själva insjuknat i en hjärtsjukdom eller står en sådan person nära. De har skolat sig i frivilligt arbete eftersom de vill kunna lyssna, diskutera och uppmuntra andra insjuknade eller deras närstående. Projektets målgrupp är frivilliga stödpersoner och personer intresserade av hjärtföreningarnas verksamhet, deras anhöriga samt personer med arteriella sjukdomar och personer med intresse för arteriell hälsa i Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Kajanaland. Tack vare projektet har de regelbundet och likvärdigt fått kunskap och stöd på hela Finlands område. Utvecklingsarbetet har mottagits med tillfredsställelse: Enligt representanter för målgrupperna inklusive yrkesfolket har man nått ut till tusentals, och hundratals enbart vis nätföreläsningar som arrangeras mångsidigt om olika delar av hjärthälsan.

Dessutom har kamratstödspersoner fått arbetsledning och rekreation vid sidan av skolning. Kamratsstödspersoner erbjuds bättre möjligheter och medel än tidigare att hjälpa och de får också stöd på olika sätt. I projektet beaktas också aktörernas behovsprövade stöd på det egna modersmålet: Utöver finska också på svenska och samiska. STEA-projektet fyller ett behov då hjärt- och kärlsjukdomar anses allmänt vara en folksjukdom i Finland. Enligt Institutet för hälsa och välfärd , THL, ger de fortfarande upphov till närmare hälften av alla dödsfall bland arbetsföra i vårt land.

Tillsammans utgör de den största enskilda orsaken till dödsfallen i Finland. Av hjärt- och kärlsjukdomar förekommer exempelvis kärlsjukdomar mer i Östra-Finland än i Sydvästra-Finland medan hjärtsvikt är vanligare i Norra- och Östra-Finland än i övriga delar av landet. Under projektets gång har det varit möjligt att vid hälsoinformation- och mätningstillfällen för intresserade av arteriell hälsa att lätt och lämpligt och med låg tröskel få information om konsten att främja en god hälsa och det egna initiativets betydelse för hälsan och risker för att insjukna. Projektet administrerades av Lapplands Hjärtdistrikt som också organiserade kursverksamhet på det norra hjärtområdet. Samarbetet mellan distrikten och Kajanlands Hjärtförening har varit utomordentligt. Utvecklandet av kamratstödsverksamheten har fördjupat det lokala samarbetet mellan distrikten och föreningarna och exempelvis yrkesfolket i fyra välfärdsområden. Med dem är man i regelbunden kontakt. Yrkesfolk och också övriga samarbetspartner, exempelvis lokala organisationer för fysisk aktivitet har också tagit emot Hjärtförbundets samarbetshjälp med intresse.

 

Ytterligare information:
Mellersta Österbottens Hjärtdistrikts ordförande Kaija Jestoi, 0400 957 848, kpsydanpiiri@sydan.fi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot