Flytta dig till innehållet

Hjälp och stöd

Livet sätts på paus i och med ett insjuknande: Den för också med sig ny kunskap och kräver anpassning till en ny situation för både den drabbade och hans nära och kära. Vi på Hjärtförbundet erbjuder hjälp och stöd smidigt och tillförlitligt till alla hjärtsjuka med beaktande av deras individuella behov.

Stöd och aktiviteter för sjuka

Söker du information om kurser för personer med hjärtsjukdom och deras nära och kära, eller kanske någon som du kan dela tankar med om atta vara sjuk? Utöver kurserna anordnar vi många aktiviteter där du kan träffa andra hjärtsjuka och deras nära och kära.

Hjärtförbundets kursser

Hjärtförbundets kurser är för dig som letar efter hjälp, information och tips för anpassning till vardagen med en hjärtsjukdom. I våra kurser är man deltagare i en grupp och ges möjlighet att träffa andra i samma livssituation, lyssna på föreläsningar av flera yrkesgrupper och dela erfarenheter genom att göra saker- och lära sig tillsammans.

Några av kurserna är temakurser som behandlar en fråga (t.ex. motion, kost, mentalt välbefinnande eller relationer).

Du kan komma till kursen ensam eller med någon närstående. Våra kurser är gratis för deltagare. Du kan ansöka om att delta i en kurs, oavsett var du bor.

KURSKALENDER

Hitta din egen kamratstödjare

Har du eller någon närstående en hjärtsjukdom? Skulle du vilja tala om dina erfarenheter med någon som genomgått något liknande? Med en kamratstödjare kan du tala med förtroende om dina egna tankar och känslor. Vem som helst kan kontakta en kamratstödjare.

SÖK EN KAMRATSTÖD-PERSON

Hitta en aktivitet som passa dig

Vi anordnar många olika aktiviteter för sjuka. Läs mer i vår evenemangskalender (på finska).

FÖRENINGARNAS KONTAKTINFORMATION

EVENEMANGSKALENDER

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot