Hyppää sisältöön

Sydämeltä sydämelle – matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa

Kohderyhmänä ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sydänyhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt, vertaistukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet, valtimotautipotilaat, heidän läheisensä ja valtimoterveydestä kiinnostuneet.

 

Sydämeltä sydämelle (STEA 2021-2023)

Mukana ovat kaikki neljä pohjoisen sydänalueen piiriä: Lapin piiri, Pohjois-Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan piiri ja Kainuun sydänyhdistys.

Keskeistä toiminnassa on pohjoisen sydänalueen vertaistukitoiminnan yhdenmukaistaminen Sydänliiton valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi, nykytilan hahmottaminen, kehittäminen, koordinointi sekä vapaaehtoisten vertaistukitoimijoiden tarvelähtöinen tukeminen äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, venäjä) huomioon ottaen. Saamenkielisen vertaistukitoiminnan osalta yhteistyötä tehdään saamen kielen ja kulttuurintuntijoiden kanssa.

Hanketta hallinnoi Lapin Sydänpiiri.

Hankkeen keskeisimmät tehtävät ja tavoitteet:

  • Toimintojen yhdenmukaistaminen neljän sydänpiirin alueella
  • Nykytilan kartoitus, vertaistukihenkilöiden kontaktointi ja sopimusten päivitys
  • Vertaistukihenkilöiden ajantasainen ja säännöllinen koulutus
  • Luodaan mahdollisuuksia vapaaehtoisen vertaistukitoiminnan järjestämiseen jäsenyhdistyksissä matalalla kynnyksellä sekä annetaan jäsenyhdistyksille tarpeenmukaista tukea toiminnan järjestämiseen
  • Luodaan toimintamalli vertaistukihenkilöiden työnohjauksen järjestämiseen
  • Ammattilaisten tietoisuus yhdistystoiminnasta ja vertaistukihenkilötoiminnasta kasvaa
  • Ensitieto sairastuneille, esitteet
  • Kehitetään digitaalisia osallistumistapoja vertaistukitoiminnan toteuttamiseen ja

pilotoidaan pohjoiselle alueelle digivertaisuustoimintaa

  • Saamenkielinen ja ruotsinkielinen vertaistukitoiminta (Lapin ja Keski-Pohjanmaan Sydänpiirin vastuulla)

 

Verkkoluentosarja

Hankkeessa järjestetään verkkoluentosarja, seuraa tiedotusta Tapahtumakalenterissa ja piirin Facebookissa.

 

 

 

Tapahtumia vertaistukihenkilöille

Hankkeen puitteissa järjestetään tapahtumia, virkistystä ja koulutusta vertaistukihenkilöille.

 

 

 

Sairaalavertaiset OYS:ssa

Sairaavertaiset vierailevat OYS:n Sydänpoliknikalla joka toinen torstai ja Sepelvaltimotautipotilaan ensitietopäivissä, joita järjestetään 10 vuodessa. Vertaiset osallistuvat myös Tulppa -verkkovalmennuksen etätapaamisiin ja erialaisiin pop up -tapahtumiin sairaalassa.

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot