Flytta dig till innehållet

Kamratstöd – vill du dela dina erfarenheter med en annan?

Har du eller någon närstående en hjärtsjukdom? Skulle du vilja tala om dina erfarenheter med någon som genomgått något liknande? Med en kamratstödjare kan du tala med förtroende om dina egna tankar och känslor. Vem som helst kan kontakta en kamratstödjare.

Läs mer här

Kamratstöd-person -sökning på fisnka

Kamratstöd-person -sökning kan du hitta en utbildad kamratstöd person nära eller långt. Använd sökfunktionen för att hitta rätt kamratstöd-person för dig. Utan sökkriterier kommer du att se alla kamratstöd-personer. Du kan också ansöka om en stödperson med endast ett kriterium, t.ex. ålder eller språk.

Historier och artiklar om kamratstöd på finska
Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot