Hem / Hjälp och stöd / Kamratstöd

Kamratstöd – vill du dela dina erfarenheter med en annan?

Har du eller någon närstående en hjärtsjukdom? Skulle du vilja tala om dina erfarenheter med någon som genomgått något liknande? Med en kamratstödjare kan du tala med förtroende om dina egna tankar och känslor. Vem som helst kan kontakta en kamratstödjare.