Flytta dig till innehållet

Kamratstöd – vill du dela dina erfarenheter med en annan?

Har du eller någon närstående en hjärtsjukdom? Skulle du vilja tala om dina erfarenheter med någon som genomgått något liknande? Med en kamratstödperson kan du tala med förtroende om dina egna tankar och känslor. Vem som helst kan kontakta en kamratstödperson.

Du kan möta en kamrat på många sätt

Kamratstödpersoner har själva insjuknat i hjärtsjukdom eller är närstående till någon som har hjärtsjukdom. De har utbildats som kamratstödjare eftersom de både vill lyssna på och dela erfarenheter, kunna uppmuntra och förmedla kunskap. Det finns kamratstödpersoner i olika åldrar och livssituationer.

Sökning efter en kamratstödperson gör att du kan hitta rätt person för dig och välja vilken hjärtsjukdom du vill diskutera.

Kamratstöd finns också online. Sydän Chat och onlinegrupper ger en möjlighet att chatta med andra. Facebook har också grupper för personer med hjärtsjukdomar och deras anhöriga.

Kamratstödgrupper finns i de flesta hjärtföreningar. Du hittar information om träffar i evenemangskalendern (på finska).

Evenemangskalendern

Hitta din egen kamratstöd-person

Genom att söka på kamratstöd kan du hitta en utbildad kamratstödperson i din närhet.

Använd sökfunktionen för att hitta rätt kamratstödperson för dig. Utan sökkriterier kommer du att se alla kamratstödpersoner. Om du begränsar din sökning ser du den kamratstödperson som bäst matchar dina kriterier högst upp. Begränsa dina sökkriterier om du inte får något träff. Du kan också söka en stödperson med endast ett kriterium, t.ex. ålder eller språk.

Du kan skicka ett meddelande till kamratstödpersonen genom att fylla i kontaktformuläret, en del av dem kan också nås via telefon eller e-post.

Sök en kamratstöd-person

Sydän Chat – kamratstöd via nätverket

Syftet med Sydän Chat är att samla personer med hjärtsjukdomar och deras anhöriga för att dela med sig av sina erfarenheter, ge och ta emot kamratstöd i realtid, oavsett var de är. Vi erbjuder även en öppen gruppchatkanal Mitä sydämellä?

Sydän Chat har ofta ett förhandsbestämt tema. Diskussionen äger rum anonymt i Tukinet under pseudonym och är öppen för 12 deltagare åt gången. Chatdiskussionen inkluderar även Hjärtförbundets frivilligt utbildade kamratstödpersoner, vilka har rollen som moderator för chatten. Dessutom kan en anställd från Hjärtförbundet såväl som sakkunniga vara närvarande vid chatten vid speciella tidpunkter (på finska).

Videon hjälper dig att logga in för att chatta.

Härifrån till Sydän Chat

Vill du vara en kamratstöd person?

Vill du vara med och stödja andra drabbade eller anhöriga? Om du är intresserad av stödpersonsverksamheten, kontakta Hjärtförbundet eller en lokal hjärtförening.

Beslutet att delta i den grundläggande utbildningen av kamratstödpersoner diskuteras och fattas tillsammans med dem som vill delta i verksamheten. Du kommer tillsammans med femhundra andra att ingå i den aktiva kamratstödsverksamheten. Stödpersoner har gemensamma möten och man får stöd för uppgiften.

Vi kommer med hjälp av utbildningar i kamratstöd anordnade av Hjärtförbundet att förbereda dig för uppgiften eller uppgifterna du väljer.

Välkommen med och upplev glädje då du hjälper andra!

Sökning

Hittades 0 resultat