Hyppää sisältöön

Vertaistukihenkilö- ja kokemustoimijarekisteri

Rekisterin nimi

Vertaistukihenkilö- ja kokemustoimijarekisteri

Rekisterinpitäjä

Suomen Sydänliitto ry Oltermannintie 8 00620 Helsinki puh. 09 752 7521

Tietosuojayhteydenotto

tietosuoja@sydanliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Henkilö, joka tarvitsee vertaistukihenkilön sydänterveyteen liittyviin kysymyksiin, voi hakea Vertaistukihenkilö- ja kokemustoimijarekisterin vertaistukihakupalvelusta sopivan vertaistukihenkilön itselleen. Lisäksi henkilö voi hakea kokemustoimijahakupalvelusta kokemustoimijan esimerkiksi ammattilaiskoulutuksen asiantuntijaksi. Rekisteröity on itse vapaaehtoisesti antanut henkilötietonsa Sydänliitolle, jolloin suostumuksen perusteena on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Yhdistyksen jäsentietojen (etunimi, ikä, paikkakunta) lisäksi perhetilanne, minun kanssani voi keskustella aiheesta, kielitaito, vapaamuotoinen kertomus itsestä, erillinen sähköpostiosoite vertaistuki- ja kokemustoimintaa varten, tieto näytetäänkö sähköpostiosoite ja puhelinnumero verkkosivulla. Kokemustoimijan henkilötietoja siirretään sovitusti ja hänen luvallaan myös Kokemustoimintaverkoston ylläpitämään kokemustoimijapankkiin. Näitä tietoja ovat edellä mainittujen lisäksi muun muassa muut yhteystiedot, elämäntilanne, diagnoosi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö antaa tiedot itse eli on antanut suostumuksensa jäseneksi liittymisen lomakkeella ja lisäksi vertaistukihenkilön sopimuksella ja on mahdollisesti myös antanut kokemustoimijatiedoista luvan sähköpostitse tai muulla tavoin. Lisäksi Kokemustoimintaverkoston ylläpitämään kokemustoimijapankkiin on tiedot saatu erillisellä lomakkeella.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Sydänliitto ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Kokemustoimijan henkilötietoja siirretään kuitenkin sovitusti ja hänen luvallaan myös Kokemustoimintaverkoston ylläpitämään kokemustoimijapankkiin. Kokemustoimijapankki vaatii erillisen asiakkaan kirjautumisen.

Tietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sydänliitto ei luovuta vertaistukihenkilö- ja kokemustoimijarekisteristä henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Omien tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Päivitetty 20.1.2022

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot