Hyppää sisältöön

Sydämeltä sydämelle – matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa

Kohderyhmänä ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun sydänyhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt, vertaistukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet, valtimotautipotilaat, heidän läheisensä ja valtimoterveydestä kiinnostuneet.

Sydämeltä sydämelle (STEA 2021-23)

Mukana ovat kaikki neljä pohjoisen sydänalueen piiriä: Lapin piiri, Pohjois-Pohjanmaan piiri, Keski-Pohjanmaan piiri ja Kainuun sydänyhdistys.

Keskeistä toiminnassa on pohjoisen sydänalueen vertaistukitoiminnan yhdenmukaistaminen Sydänliiton valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi, nykytilan hahmottaminen, kehittäminen, koordinointi sekä vapaaehtoisten vertaistukitoimijoiden tarvelähtöinen tukeminen äidinkieli (suomi, ruotsi, saame, venäjä) huomioon ottaen. Saamenkielisen vertaistukitoiminnan osalta yhteistyötä tehdään saamen kielen ja kulttuurintuntijoiden kanssa.

Hanketta hallinnoi Lapin Sydänpiiri.

 

Hankkeen tavoitteet:

  • tarjota vertaistukihenkilöille paremmat mahdollisuudet ja keinot sairastuneen auttamiseen ja tukea heitä vapaa-ehtoistyössä eri tavoin sekä tarjota yhdistyksille ja vertaistukitoimijoille tarpeidenmukainen tuki toiminnan järjestämiseen: löytää kaikille mielekästä tekemistä
  • vertaistukihenkilöiden kontaktointi, sopimusasioiden selvittäminen ja ajantasaistaminen,  vertaistukihenkilötietojen ajantasaisuus sydänyhteisön jäsenrekisterissä Killassa ja verkkosivuilla, uusien rekrytointiprosessi, yhdistysten nykytilan kartoitus
  • koulutusten tarpeen ja ajantasaisuuden selvittäminen
  • luoda matalan kynnyksen mahdollisuuksia valtimoterveydestä kiinnostuneille saada tietoa terveyden edistämisestä ja oman toiminnan vaikutuksesta terveyteen ja sairastumisriskiin: matalan kynnyksen terveysneuvonta- ja mittaustapahtumat ja luennot, ajantasaisesti tieto samaan aikaan yhdenvertaisesti asuinpaikasta riippumatta, pohjoisen sydänalueen yhteinen vuosikello tapahtumien järjestämiseen
  • vertaistukihenkilöiden säännöllinen virkistys ja työnohjaus, kuten yhteiset virkistyspäivät, alueelliset omat virkistyspäivät, etäpäivät, sekä koulutus: toimintamallin luominen pohjoiselle sydänalueelle: säännöllisyys, jatkuvuus
  • tavoitettavuuden parantaminen sekä yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon, sairaanhoitopiirien kanssa sekä OYS-erva -alueella: vertaistukitoiminnan nivouttaminen sydänpotilaan hoitopolkuun koko pohjoisella sydänalueella: kysely ammattilaisille tunnettavuudesta, yhteinen painettu esite, tiedottamisen vuosikello, digivertaisuustoiminnan pilotointi, sairaalavertaisuustoiminnan, kuten OLKA-toiminnan, edistäminen, alueelliset ammattilaistapahtumat yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa
Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot