Hyppää sisältöön

Pohjoisella sydänalueella on alkanut uusi Pohjoisen sydänten elinvoima -hanke (STEA 2023-2025).

Hanketta hallinnoi Lapin Sydänpiiri ja mukana ovat Pohjois-Pohjanmaan Sydänpiiri, Keski-Pohjanmaan Sydänpiiri ja Kainuun Sydänyhdistys.

Hankkeen tavoitteena on sydänyhdistysten elinvoimaisuuden tukeminen pilottikokeilujen avulla pohjoisella sydänalueella, tukea olemassa olevia toimintamuotoja, kehittää uudenlaisia yhdistystoiminnan malleja ja tukimuotoja sekä etsiä alueella keskitettyjä keskinäisiä monitoimijakumppanuuksia (järjestöt, kunnat). Tavoitteena on sydänyhdistysten elinvoimaisuuden vahvistuminen, vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus yhdistyksissä sekä entistä monialaisempi ja vaikuttavampi järjestöyhteistyö pohjoisella sydänalueella.

Kohderyhmänä ovat alueen sydänyhdistykset, erityisesti ne sydänyhdistykset, jotka
eivät pysty toteuttamaan lain vaatimaa luottamushenkilörotaatiota yhdistyksissään. Toimintamuotoina työpajatyöskentelyt, työryhmät, paikalliset kokeilut ja niiden arviointi sekä pilottikokeiluista esiin nousevien toimivien käytänteiden mallintaminen niin, että toimintaa voidaan mahdollisesti monistaa ja jalkauttaa valtakunnallisesti muillekin alueille. Toiminnassa hyödynnetään vahvasti digitaalisia työvälineitä.

 

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot