Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydämeltä sydämelle-hanke

Sydämeltä sydämelle -toiminnassa keskitytään vertaistukeen

Sydänliiton koko pohjoisella sydänalueella pureudutaan lähivuosina vapaaehtoisen vertaistukitoiminnan kehittämiseen matalalla kynnyksellä.
Alueen kaikki neljä sydänpiiriä – Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa sekä Kainuun sydänyhdistys – ovat saaneet Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta eli STEA:lta tarkoitusta varten rahoituksen vuosiksi 2021–2023. Hanketta hallinnoi Lapin sydänpiiri.
Kohderyhmänä ovat Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan sydänpiireissä ja Kainuun sydänyhdistyksessä toimivat vapaaehtoiset vertaistukihenkilöt, vertaistukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet sekä valtimotautipotilaat, heidän läheisensä ja valtimoterveydestä kiinnostuneet.
Keskeistä on koko pohjoisen sydänalueen vertaistukitoiminnan yhdenmukaistaminen Sydänliiton valtakunnallisen linjauksen mukaiseksi. Siihen kytkeytyvät nykytilan hahmottaminen, kehittäminen, koordinointi sekä vapaaehtoisten vertaistukitoimijoiden tarvelähtöinen tukeminen ottaen huomioon heidän äidinkielensä: suomen, ruotsin, saamen ja venäjän kielet.
Lisätietoa toiminnasta ja sen tavoitteista Sydänliiton pohjoisen alueen sydänpiirien verkkosivuilta Uutiset-kohdasta sekä pohjoisen sydänalueen sydänpiirien työntekijöiltä ja luottamushenkilöiltä.

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot