Hyppää sisältöön

Meidän kylä -sanoinkuvattu taiteen ja kulttuurin keinoin

Hankkeen tavoitteena on kehittää kyläyhdistysten kulttuurihyvinvointia tukevaa toimintaa järjestämällä yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa matalan kynnyksen valokuvaus- ja sanataidetyöpajoja. Löydät tulevat Meidän kylä-työpajat : tapahtumakalenterista.

Tiedustelut: Nitta Lindroos 044 237 6803

nitta.lindroos@sydan.fi

Hankkeen rahoitus ja toiminta-alue

Hanketta rahoittaa EU:n maaseuturahasto sekä Leader Ravakka ja sitä toteutetaan Raumalla, jossa mukana ovat Tiilivuoren kyläyhdistys ja Lapin Ruonan kyläyhdistys.

Miltä Meidän kylä näyttää?

Hankkeen valokuvaus- ja sanataidetyöpajoissa tarkoituksena on rohkaista ihmisiä kuvaamaan ja sitä kautta tutustumaan omaan kulttuuriympäristöön uudella tavalla. Työpajoissa keskitytään eri kerroilla eri kokonaisuuksiin sekä voidaan hyödyntää eri teemoja. Painopiste ei ole tekniikassa tai välineissä, vaan havainnoinnissa ja asioiden näkemisessä uusin silmin. Tärkeää on tarinat kuvien takana, tunnelma, asukkaat ja miljöö. Yhdessä kokeminen ja kuvien jakaminen muiden kyläläisten kanssa lisää yhteisöllisyyttä. Pitämällä mielen avoinna voi oppia paljon uutta.

Meidän kylä tuotos: Lopuksi valikoiduista ja sanoitetuista kuvista toteutetaan kylän toiveita ja tarpeita vastaava Meidän kylä- sanoinkuvattu kuvakalenteri, video tai esite, jota voi käyttää jatkossa esim. kylän markkinoinnissa.

Kulttuurihyvinvointi

Kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti vahva yhteys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä.

  • Nähdyksi ja kuulluksi tulemista
  • Yhteyden luomista ympäristöön, muihin ihmisiin ja itseensä
  • Mielekästä arkea
  • Uuden oivaltamista ja oppimista
  • Omien vahvuuksien löytämistä
  • Kognitiivinen stimulaatio
  • fyysistä toimintaa
  • Tunteiden herättämistä
Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot