Hyppää sisältöön
Etusivu / Hyvinvointia kulttuurin keinoin

Minä olen! – hyvinvointia kulttuurin keinoin, on kolmevuotinen hanke (2021-2023), jonka tavoitteena on edistää 30-55 vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien osallisuutta ja hyvinvointia kulttuurin ja taiteen keinoin.

Pitkäaikaistyöttömyydellä on usein kauaskantoiset seuraukset paitsi toimeentulon, myös heikentyneen terveyden ja hyvinvoinnin osalta. On olemassa luotettavaa tutkimusnäyttöä siitä, että taiteella ja kulttuurilla on vahva yhteys fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä.

Teettämämme kyselyn (203 vastausta) mukaan yli puolet kohderyhmän vastaajista kertoi hyödyntävänsä kulttuuripalveluita harvoin ja kyselystä ilmeni selkeästi työttömien väsymys, turhautuminen ja aikaansaamattomuuden tunteet. Kiinnostusta kulttuuriin, itseilmaisuun ja omien voimavarojen vahvistamiseen kuitenkin on selvästi ja tähän tarpeeseen hanke vastaa. Toiminnan sisältö rakentuu kohderyhmän toiveiden ja tarpeiden perusteella. Hanketta toteutetaan Porin seudun työllisyyden kuntakokeilupaikkakunnilla: Porissa, Ulvilassa ja Kokemäellä sekä toiveiden mukaan verkossa.

Tiedustelut:
Kirsi Järvinen, projektisuunnittelija, Minä olen! – hyvinvointia kulttuurin keinoin
Satakunnan Sydänpiiri ry
044 244 0364
kirsi.jarvinen@sydan.fi

Tietoa
Tukea
Liity jäseneksi
Yhteystiedot